Miljoen Nederlanders zitten in risicogroep

Ongeveer een miljoen Nederlanders, 6,5 procent van de bevolking, behoren tot maatschappelijke risicogroepen, zoals langdurig werklozen, schoolverlaters zonder diploma of alcohol- en drugsverslaafden....

Van onze verslaggever

RIJSWIJK

Nederlanders in maatschappelijke risicogroepen: 266 duizend kinderen in huishoudens met een minimum-inkomen. 190 duizend ouderen met een laag inkomen en grote behoefte aan zorg. 188 duizend langdurig werklozen. 185- tot 320 duizend alcoholverslaafden. 55 duizend jongeren die jaarlijks het onderwijs verlaten zonder diploma of voldoende opleiding. 34- tot 54 duizend problematische harddrugsgebruikers. 25 duizend dak- en thuislozen.

Meer over