Melkert klaar voor uitdaging bij VN

Juist nu het imago van de Verenigde Naties onder druk staat, is het een interessant moment om er een functie te bekleden....

Na vier jaar te hebben gewerkt voor de Wereldbank in Washington begintde oud-PvdA-leider op 1 maart in New York. Hij zal direct onder VN-topmanKofi Annan werken. Binnen de UNDP gaat hij dienen naast Kemal Dervis, hetnieuwe hoofd van de organisatie die Melkert 'de spil van deontwikkelingssamenwerking' noemt.

Melkert zegt dat hij geen moment heeft getwijfeld aan een functie binnende VN. De volkerenorganisatie kampt met schandalen, corruptie en een imagovan ineffectiviteit. Melkert weet het, maar juist daarom spreekt hij vaneen 'heel interessant' moment. 'De discussies over en druk op de VN zegtook: de VN is onmisbaar.' De UNDP, die ontwikkelingslanden hulp biedt,heeft volgens Melkert bij uitstek een rol in het herstel van degeloofwaardigheid.

'Globalisering moet verlopen langs lijnen van geleidelijkheid. Daaroverbestaat ook in Nederland overeenstemming. Je moet de gelegenheid te baatnemen als Nederlanders op belangrijke posities kunnen komen.' Zeker alsonder-secretaris-generaal, voegt hij toe.

De laatste Nederlander op een hoge VN-post was Ruud Lubbers, die devluchtelingenorganisatie UNHCR leidde. De oud-premier mag in Nederland depopulariteit van een popster bezitten, bij de VN verdween hij door dezijdeur na een reeks beschuldigingen over seksuele intimidatie.

Lubbers' ervaring heeft voor Melkert geen rol gespeeld. De twee sprekenelkaar regelmatig. 'Hij heeft volgens velen een goede rol vervuld. De VNzijn bezig om de eigen transparantie te vergroten. Dat is goed, er zijnduidelijke normen rond de do's en don'ts.'

Meer over