'Masterplan' moet problemen met jongeren oplossen

De aanpak van de problemen met vooral de Marokkaanse jongeren in Amsterdam-West heeft alleen effect als overheid, justitie en welzijns- en migrantenorganisaties gaan samenwerken....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Dit staat in een rapport van oud-Tweede-Kamerlid P. Lankhorst. Deze zoekt in opdracht van de gemeente Amsterdam oplossingen voor de problemen met de Marokkaanse jeugd.

In september komt Lankhorst met een plan van aanpak voor de langere termijn. In zijn maandag gepresenteerde tussenrapport lanceert hij enkele voorlopige ideeën. Zo pleit hij ervoor allochtonen en jongeren nauwer te betrekken bij activiteiten.

Lankhorst waarschuwt voor het uitbreiden van vrijetijdsvoorzieningen op een ondoordachte manier. Volgens hem heeft het geen zin om inderhaast een jongerencentrum in te richten, zo als de jeugd in april eiste na de rel.

Verder bepleit hij een volgsysteem, waarbij jongeren extra aandacht krijgen vanaf de overgang van basisschool naar middelbare school.

Meer over