Mannen willen seks, vrouwen willen religie

Mannen die rondsurfen op internet zijn vooral geïnteresseerd in nieuws, aandelenkoersen, sport en pornografie. Vrouwen klikken vaker websites aan die gezondheidstips of religieus advies bieden....

'Mannen zoeken online vaker de actie op, terwijl vrouwen meerwaarde lijken te hechten aan intermenselijke relaties', zegtDeborah Fallows, een onderzoekster die verbonden is aan het PewInternet & American Life Project, het instituut dat deenquête uitvoerde. Het percentage mannen en vrouwen dat het webgebruiken ontloopt elkaar nauwelijks: 68procent van de mannen en 66procent van de vrouwen zegt geregeld gebruik te maken vaninternet. Tien jaar geleden gebruikte nog maar 20 procent van deAmerikanen internet, van wie het grootse deel mannen.

Dat mannen thrill-seekers zijn, manifesteert zich ook in devirtuele wereld. Mannen zijn vaker (30procent van de mannenversus 18 procent van de vrouwen) te vinden in chat rooms, bijinternetveilingen en op websites waar on-line aandelen wordenverhandeld. Dit soort sekse-verschillen is voor een deelgeneratie-gebonden. Onder de jongste internetgebruikers zijn deverschillen in internetgedrag veel kleiner. Inmiddels hebben meertienermeisjes dan -jongens een weblog.

Onverslaanbaar zijn en blijven vrouwen in het intensievegebruik van e-mail. Waar mannen e-mail gebruiken voor korte,feitelijke boodschappen, hebben vrouwen de elektronische postomarmd als middel voor het bespreken van problemen en hetonderhouden van sociale contacten. (Reuters)

Meer over