Koper TCR staat terecht voor milieuvervuiling

Het Rotterdamse bedrijf VVW staat binnenkort terecht voor onder meer lozingen van milieuvervuilende stoffen. VVW nam de boedel en afvalverwerking over van het failliete en wegens grootschalige milieuovertredingen veroordeelde bedrijf TCR....

ANP

ROTTERDAM

VVW is de afgelopen jaren meermaals beboet voor overtredingen van milieuwetten. Voor de behandeling door de economische politierechter zijn enkele processen-verbaal samengevoegd. Met name sinds de TCR-affaire worden afvalverwerkingsbedrijven scherp in de gaten gehouden.

Meer over