Koerden roepen om bestand

De Koerdische Beweging voor een Democratische Maatschappij (DHT) heeft de Koerdische afscheidingsbeweging PKK opgeroepen het geweld in Turkije te staken....

Van onze buitenlandredacteur Eric Outshoorn

Premier Tayyip Erdogan verklaarde vorige week, dat democratisering het'Koerdische probleem' zal oplossen. Maar hij zei ook dat de strijd tegende terroristen onverkort wordt voortgezet.

De DHT is gevormd door het voormalige Koerdische parlementslid LeylaZana, die met drie lotgenoten jarenlang in de gevangenis zat wegensveronderstelde steun aan de PKK. Zij werden onder Europese druk vorig jaarvrijgelaten.

Woensdag kondigde de pro-Koerdische partij Dehap haar opheffing aan, omde weg vrij te maken voor samenwerking met de groep van Zana. Dehap wordtdoor justitie verdacht van steun aan de PKK en sommige aanklagers dringenal tijden aan op een verbod van de partij.

Volgens de krant Hürriyet zou de PKK vandaag een staakt-het-vuren per1 september afkondigen. Het PKK-geweld is de laatste maanden forstoegenomen, aanvankelijk alleen in het zuidoosten, maar recentelijk vondenook aanslagen plaats aan de Turkse zuidkust die zijn opgeëist door dezogeheten Koerdische Bevrijdings Haviken.

Deze beweging onderhoudt volgens de Turkse politie banden met de PKK.Maar die heeft herhaaldelijk ontkend iets te maken te hebben met deaanslagen in de badplaatsen Çesme en Kusadasi.

De Turkse regering heeft altijd gezegd nooit te zullen onderhandelen metde PKK. Pro-Koerdische politici vinden dat een doodlopende weg en wijzenop de Britse en Spaanse regeringen, die wel contacten hadden met de IRA ende ETA.

Meer over