Kabinet pakt mensensmokkel harder aan

Het kabinet gaat mensensmokkel feller opsporen en aanpakken. Aanleiding hiervoor is het groeiende aantal mensen, vooral uit Afghanistan en Irak, dat zich als vluchteling meldt....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Het kabinetsbesluit is onderdeel van een pakket maatregelen waarmee Justitie het tegen betaling naar Nederland brengen van mensen wil bestrijden. Een taakgroep gaat samenwerken met zusterorganisaties uit buurlanden en zal zich volgens Kok in ieder geval richten op Irak en Afghanistan.

Kok zei dat het aantal asielzoekers uit Afghanistan en Irak dat zich in Europa meldt niet spectaculair groeit, maar dat steeds meer Afghanen en Irakezen Duitsland en vooral Nederland als asielland kiezen. De achtergronden daarvan zijn niet duidelijk.

Het kabinet heeft ook besloten extra geld uit te trekken om een projectorganisatie op te zetten die de grotere toestroom asielzoekers het hoofd kan bieden. 'Bij grotere aantallen past een grotere capaciteit, misschien tijdelijk', zei Kok. Het doel is te voorkomen dat de wachttijden nog langer worden.

De ministers hebben lang overlegd over het verschijnsel dat grote groepen asielzoekers niet over identiteitspapieren en reisdocumenten beschikken. Het kabinet heeft vooralsnog geen antwoord op dit probleem. Justitie wijst op de onmogelijkheid om mensen die geen papieren hebben zonder meer de toegang tot Nederland te weigeren.

Het kabinet zoekt de oplossing niet in aanpassing van het beleid, maar in striktere handhaving van de bestaande regels, aldus Kok. Dat geldt bijvoorbeeld voor de regels die worden gesteld aan gezinshereniging. De premier ontkende dat er wordt gedacht aan intensievere controles langs de landsgrenzen. Kok: 'Daar is geen sprake van. We kunnen niet de slagbomen bij Oldenzaal en Roosendaal laten neergaan.'

Toch is er wel degelijk discussie over scherpere controle. Volgens het akkoord van Schengen, waaraan onder meer Nederland, België, Frankrijk, Italië en Duitsland zich hebben gebonden, moeten asielzoekers zich aanmelden in het eerste veilige land dat zij aandoen. Zo heeft Frankrijk de controle langs de grens met Italië verscherpt. De Fransen sturen Irakezen die geen asiel aanvragen en ook geen verblijfsvergunning hebben, terug naar Italië.

VVD-leider Bolkestein suggereerde onlangs dat Nederland in het uiterste geval ook tot zulke maatregelen moet overgaan. Maar Kok ging gisteren niet in op vragen in die richting. Hij noemde het 'geografisch niet zo gek' dat Irakezen zich in Duitsland en Nederland melden.

Op korte termijn zal Nederland bekijken of de situatie in noord-Irak veilig kan worden genoemd, zo heeft het kabinet ook besloten. Het Nederlandse beleid ten opzichte van Irak zal worden vergeleken met dat van buurlanden. Noord-Irak staat nu als onveilig te boek. Dat betekent dat asielzoekers, ook al zijn ze afgewezen, niet kunnen worden uitgezet.

Meer over