Tekening

Jan Rothuizen schept een luchtje in zijn nieuwe buurt in Amsterdam

Jan Rothuizen
null Beeld

Steeds een ander rondje

Stichting Wandelnet onderzocht vorig jaar hoe en of mensen wandelen tijdens een (thuis)werkdag in verband met corona. 96 procent maakt geregeld tot dagelijks een ommetje tijdens de (thuis)werkdag, variërend van 20 minuten tot een uur. Het merendeel van de wandelaars probeert steeds een ander rondje te maken. De meeste geënquêteerden (77 procent) lopen alleen. De kleine groep die niet wandelt tijdens een (thuis)werkdag wijt dat aan hoge werkdruk of slecht weer.

Meer over