Islam

De islam mag zich koesteren in een grote belangstelling van niet-moslims. Niet omdat zij zelf overwegen moslim te worden, maar omdat hen dat beroepsmatig interesseert, zoals prof....

'Kalam' betekent niet 'theologie', maar 'discours' of simpelweg discussie. (Een leuke bijkomstige informatie: het Limburgse 'kallen' is ervan afgeleid.) 'Theologie' wordt vertaald met 'laahotiya'. De oriëntalisten vertalen de Arabische uitdrukking 'il mulkalam' met 'scholastieke theologie'.

Vermeer probeert erop te wijzen dat ook de Koran God de wereld laat scheppen in zes dagen. 'Ayaam' betekent inderdaad ook 'dagen', maar het wordt in de Koran gebruikt in de betekenis van 'perioden' of 'tijden'. Dus God schiep de wereld in zes perioden (die elk wel duizenden jaren geduurd kunnen hebben).

Ik geef toe dat ik de Bijbel nooit zo intens bestudeerd heb als deze heren de Koran, maar ik hou dan ook mijn mond over interpretaties van de Bijbel. Christenen moeten echt zelf weten hoe ze hun geloof invullen, ik matig me daar geen oordeel over aan. Ik frons hoogstens mijn wenkbrauwen wanneer ik hen iets in hun mond zie stoppen wat ze het 'lichaam van Christus' noemen of iemand iets zie drinken wat ze het 'bloed van Christus' noemen. Maar ik buig mijn hoofd en heb respect.

Ik denk dat onzorgvuldigheden niet bijdragen tot wederzijds begrip. Het laat mij temeer zien dat islam iets is waar iedereen een mening over kan hebben op een wat koloniaal aandoende manier. Zoals Nelleke Noordervliet die simpelweg een relatie legt tussen enkele barbaarse of afwijkende gewoonten in bepaalde islamitische landen en de islam. En zich daardoor een oordeel aanmatigt over de islam. Of problemen heeft met het al of niet schudden van handen tussen mannen en vrouwen, terwijl in westerse bedrijven iedere aanraking tussen man en vrouw door de vrouw als 'seksuele intimidatie' kan worden uitgelegd. Het niet schudden van de handen van mensen van de andere sekse en anderszins aanraken getuigt voor deze moslims van respect voor eer en integriteit.

Er is nog veel te debatteren ('Kalam', dus). Betrek ons erbij alsjeblieft. We zijn meestal niet achterlijk, fundamentalistisch of agressief. Islam veroorzaakt geen ontheemding. En ik wil Nelleke Noordervliet best een hand en ook nog een knuffel geven, als ze me niet aanklaagt wegens seksuele intimidatie.

NUTH M. Lkoundi

Meer over