IND verbiedt prostitutie Oost-Europese vrouwen

Prostituees uit de vroegere Oostbloklanden mogen niet meer in Nederland werken. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meent dat de vrouwen niet kunnen worden beschouwd als zelfstandig ondernemer....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Om die reden geldt voor hen niet het associatieverdrag dat de Europese Unie heeft gesloten met landen als Polen en Tsjechië. Op grond van dat verdrag kunnen ondernemers uit Oost-Europa zich als zelfstandige vestigen in de EU.

In juli vorig jaar bepaalde de rechtbank in Den Haag dat raamprostituees uit landen waarmee de Europese Unie een associatieverdrag heeft, wel recht hebben op een verblijfsvergunning als ze kunnen aantonen zelfstandig ondernemer te zijn. Sindsdien zijn de Wallen overspoeld door Oost-Europese vrouwen met een al dan niet vals paspoort.

Voor ingewijden is het duidelijk dat ze niet zelfstandig werken. Ze zien dat aan de auto's die elk drie of vier vrouwen op het werkadres afzetten. Voor de huizen staan vrijwel onafgebroken buitenlandse mannen (Turken, Joegoslaven en Albanezen) op wacht.

Veldwerkers veronderstellen dat de bewakers van de vrouwen 'loopjongens' zijn van een crimineel netwerk. De vrouwen zijn, zeggen ze, niet op eigen gelegenheid naar Amsterdam gekomen, maar worden tewerkgesteld.

De woordvoerder van de IND zegt dat de dienst nu het eerdere standpunt over de Oosteuropese prostituees beter heeft onderbouwd. Volgens hem heeft de rechter vorig jaar niet bepaald dat het associatieverdrag van toepassing is op het werk als prostituee.

De IND stelt dat het associatieverdrag prostitutie niet expliciet uitsluit, maar redeneert dat het vak in de meeste verdragslanden illegaal is en dus niet onder het bereik van het verdrag valt. De dienst heeft ook onderzoek gedaan naar het zelfstandig ondernemerschap van de vrouwen. Volgens de woordvoerder konden de meesten niet aantonen dat ze een eigen bedrijf hadden.

Meer over