Hulde voor de Europeaan van het jaar

Rustig maar! Calmez-vous!, roept Pat Cox, voormalig voorzitter van het Europees Parlement, als hij de naam van Laurent Fabius laat vallen als kandidaat voor de titel van Europees campagnevoerder van het jaar....

Er wordt afkeurend gebromd en minachtend gesnoven vanachter de tafeltjesin het Brusselse Egmontpaleis, waar het weekblad European Voice dejaarlijkse verkiezing van de Europeaan van het Jaar houdt. Desocialistische ex-premier Fabius was de drijvende kracht achter de'nee'-campagne in Frankrijk bij het referendum over de Europese Grondwet.Succes had de campagne wel, maar niet het succes dat hier beloond wordt.

Ook Ayaan Hirsi Ali staat op de kandidatenlijst. Cox roemt haar moed eninzet en het Tweede-Kamerlid van de VVD krijgt een hartelijk applaus vande deelnemers aan het European Voice-gala. Maar uiteindelijk gaat de prijsin haar categorie naar de Duitser Florian Müller, die ertoe bijdroeg dateen voorstel voor een Europees software-patent in het Europees Parlementsneuvelde.

'Doorgestoken kaart', klaagt een Oost-Europese journalist. 'Die heeftnatuurlijk al zijn aanhangers opgeroepen via het internet op hem testemmen', suggereert hij. Extra verdacht is dat ook ex-premier MichelRocard, die het verzet tegen het patentvoorstel leidde, een prijs krijgtals europarlementariër van het jaar.

Ironisch genoeg is Microsoft, dat zich juist sterk maakte voor derichtlijn, één van de sponsors van het gala. 'Dit lijkt me een goedegelegenheid om tegen Microsoft te zeggen dat ze uiteindelijk zullenbeseffen dat ik het aan het juiste eind had', zegt Rocard pesterig in zijndankwoord. 'We hebben geen vijanden en zeker niet Microsoft.'

De Oost-Europese collega hoopte dat de prijs naar Andrzej Kozlowski zougaan, de directeur van het Poolse bureau voor toerisme. Als antwoord op deFranse zorgen over de 'Poolse loodgieters' die de Fransen hun banen komenafnemen, bedacht hij een poster waarop een zeer aantrekkelijk model inloodgieterskleding de Fransen uitnodigde voor een bezoekje aan Polen.

Er gaat weer een gejoel op als premier Blair wordt genoemd in het rijtjevan kandidaten voor de Europese staatsman van het jaar. Calmez-vous! Rustigmaar!, roept Cox opnieuw bezwerend. Hij weet al dat de verkiezing goed gaataflopen en dat de Britse premier, die in dit Europese gezelschap als boemangeldt, niet met de prijs zal gaan strijken.

De titel gaat uiteindelijk naar de vertrekkende Poolse presidentKwasniewski, die de uitslag al vooraf had gehoord en dus maar op hetvliegtuig naar Brussel was gestapt om het eerbetoon in ontvangst te nemen.Kwasniewski krijgt de prijs voor zijn rol als bemiddelaar in het conflictrond de Oekraïense presidentsverkiezingen, die uiteindelijk door depro-Europese kandidaat Joesjenko werden gewonnen.

Maar er blijkt nog een groter held te zijn dan Kwasniewski: deLuxemburgse premier Jean-Claude Juncker. Hij wordt verkozen als déEuropeaan van het Jaar. 'Het levende bewijs dat een klein land groteleiders kan voortbrengen', noemt Cox hem. 'Hij kwam Europa te hulp toen wedat het meest nodig hadden. Hij zorgde er na het Franse en Nederlandse'nee' voor dat Luxemburg wél voor de Grondwet stemde.'

De Luxemburgse premier krijgt een luid applaus van het gezelschap.Iedereen kan nu rustig aan de champagne gaan, nu men weet dat de juisteEuropeaan gewonnen heeft.

Meer over