Homo-verwijt kardinaal wekt woede

Rome/Amsterdam Uitspraken van kardinaal Tarcisio Bertone over ‘een verband tussen pedofilie en homoseksualiteit’ hebben woedende reacties gewekt van homoseksuele organisaties....

Bertone is na de paus de belangrijkste man in de kerkelijke hiërarchie. ‘Veel sociologen en veel psychiaters hebben aangetoond dat er geen enkele relatie bestaat tussen het celibaat en pedofilie’, zei hij. ‘Maar vele anderen, dat is mij onlangs verteld, hebben laten zien dat er een relatie bestaat tussen homoseksualiteit en pedofilie. Dat is de waarheid.’

De uitspraken van kardinaal Bertone hebben wereldwijd voor grote beroering gezorgd. ‘Dit is een perverse poging van het Vaticaan om geen eigen ethische en morele verantwoordelijkheid te hoeven dragen’, zegt Rolando Jimenez, de voorzitter van de beweging voor de Integratie en Bevrijding van Homoseksuelen in Chili. ‘Het is grote onzin wat Bertone beweert’, vindt Aurelio Mancuso, de leider van de Italiaanse homo-organisatie Arcigay. ‘Er is geen enkele relatie tussen homoseksualiteit en pedofilie, dat hebben psychiaters al jaren geleden onderzocht.’

Ook het COC Nederland is woedend en spreekt van ‘een schandalige uitspraak en klinkklare nonsens’. Persvoorlichter Philip Tijsma: ‘Alleen uit onderzoek in eigen kring blijkt al dat het niet klopt. De Amerikaanse bisschoppenconferentie heeft zelf onderzoek laten doen. Uit hun rapport in het najaar van 2009 bleek dat er geen enkel causaal verband is tussen misbruik in de katholieke kerk en homoseksualiteit.’

Volgens hem spreekt Bertone zelfs zijn eigen baas tegen: ‘De paus zelf heeft twee jaar geleden in de New York Times gezegd dat er geen verband is tussen homoseksualiteit en pedoseksualiteit. Hij zei dat niet homoseksualiteit het probleem is, maar pedoseksualiteit. Deze meneer mag wel tweede man van het Vaticaan zijn, maar hij is een einzelgänger. De enige verklaring die ik heb: een kat in het nauw maakt vreemde sprongen.’

Wereldvreemd denken
Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, vindt dat de uitspraak past in het soms wereldvreemde denken van het Vaticaan. ‘Er is een groot verschil tussen het gangbare morele denken van de samenleving en het morele denken van de kerk’, zegt hij. ‘Voor de rooms-katholieke kerk liggen homoseksualiteit en pedoseksualiteit niet zo ver van elkaar. Het zijn allebei overtredingen van de kerkelijke leer. De rooms-katholieke kerk denkt niet in termen van beschadiging van mensen, maar in termen van overtreding van de regels.’

Anke Bisschops, pastoraal psycholoog aan de faculteit katholieke theologie van de universiteit van Tilburg, weet niet op welk wetenschappelijk onderzoek Bertone doelt. ‘Mij is geen enkel onderzoek bekend waaruit blijkt dat homoseksualiteit eerder tot pedofilie leidt dan heteroseksualiteit’, zegt Bisschops. ‘Het lijkt mij de zoveelste uitglijder van het Vaticaan: of de Joden zitten erachter of de homoseksuelen.’

De psycholoog die ook priesters bijstaat: ‘Het zegt wat over de naar binnen gerichte cultuur van het Vaticaan. Ze staan niet open voor wat er in de wereld leeft. Ze praten alleen met elkaar. In hun cultuur is het misschien niet raar om zoiets te zeggen. Het bevestigt hoe wereldvreemd het Vaticaan kan zijn.’

Kardinaal Bertone veroorzaakte eerder opschudding. Het Duitse weekblad Die Zeit meldde vorige week dat de kardinaal in 1998 verantwoordelijk was voor het stopzetten van het kerkelijke proces tegen de pedofiele Amerikaanse priester Murphy. De geestelijke had tweehonderd dove kinderen seksueel misbruikt en zou door de plaatselijke bisschop uit zijn ambt worden gezet. Hij schreef een brief dat hij genoeg boete had gedaan en dat zijn gezondheid slecht was. Bertone, die van 1995 tot 2002 secretaris was van de Congregatie voor de Geloofsleer, vroeg de bisschop daarop om ‘de zaak nog eens zorgvuldig te overwegen’ en pastoraal op te lossen, zonder canoniek strafproces.

Meer over