HOE ZIT HET EERWRAAKOPVANG

De eerwraakopvang is een pilotproject van de ministeries van Justitie en VWS. Dat zou lopen van 2007 tot medio 2009, maar is verlengd tot eind 2010....

Het Rijk trekt 3,5 miljoen euro uit voor de proef. Zahir en de opvang in het zuiden van het land zitten overvol. Soms kunnen slachtoffers bij vriendinnen terecht, of er wordt een plekje gezocht in het blijf-van-mijn-lijfhuis of een internaat.

Niet ideaal, zegt projectleider Janie Oenema: daar ontbreekt de specifieke combinatie van zorg, structuur en dagbesteding. Op 19 november heeft de Tweede Kamer een algemeen overleg over eergerelateerd geweld.

Meer over