Hoe vaak wordt er in uw gemeente gestolen? Bekijk hier de kaart

Het aantal diefstallen is vorig jaar landelijk afgenomen. Met dat nieuws kwam het CBS vandaag. Alleen hoe zit het met de criminaliteit in uw eigen gemeente? De Volkskrant stelde op basis van de CBS-cijfers twee kaarten samen waarop precies te zien is hoeveel diefstallen er vorig jaar in uw gemeente zijn geregistreerd en hoe dat aantal zich verhoudt tot 2005.

null Beeld anp
Beeld anp

De kaarten zijn hier te bekijken. De kaart links toont per gemeente het aantal geregistreerde diefstallen per duizend inwoners in 2013 aan. De kaart rechts laat de procentuele toe- of afname van het aantal diefstallen zien in vergelijking met 2005.

Door uw adres of postcode in te voeren en in te zoomen, ziet u hoe vaak er vorig jaar in uw gemeente een diefstal is geregistreerd.

Afname aantal diefstallen
In heel Nederland nam het aantal geregistreerde diefstallen in deze periode gemiddeld met 18 procent af.

Op elke 1000 inwoners registreerde de politie 38 gevallen van diefstal. In 2005 waren dat er nog 47. Amsterdam wijkt af van deze dalende trend. In de hoofdstad kwamen in 2013 87 geregistreerde diefstallen per 1000 inwoners voor. Ook Eindhoven en Maastricht wijken in negatieve zin af van het landelijk gemiddelde.

Vooral de diefstal uit personenauto's nam sterk af tussen 2005 en 2013. Vorig jaar registreerde de politie hiervan 5,7 gevallen per 1000 inwoners, tegen 10,3 in 2005. Ook het aantal fietsdiefstallen nam af.

Het CBS constateerde daarnaast minder woninginbraken. Vorig jaar registreerde de politie 5,2 gevallen per 1000 inwoners, een lichte daling ten opzichte van de jaren daarvoor. Zakkenrollerij komt in tegenstelling tot andere diefstaldelicten steeds vaker voor: 2,5 keer per 1000 inwoners. Sinds 2011 is er een stijging te zien.

undefined

null Beeld Volkskrant
Beeld Volkskrant
null Beeld Volkskrant
Beeld Volkskrant
Meer over