Het Geschil: vervuilt parkeergaragebedrijf Q-park de longen van Eindhoven?

Een logo van parkeergaragebedrijf Q-Park Beeld ANP
Een logo van parkeergaragebedrijf Q-ParkBeeld ANP

Waarover ging het geschil?

Een proef om luchtvervuiling te meten en een parkeergarage die daar niet aan mee wil werken. De gemeente Eindhoven stapt naar de rechter, omdat parkeergaragebedrijf Q-Park een luchtkwaliteitsproef van de gemeente saboteert. Eindhoven wil in het kader van het luchtverbeteringsproject ‘Longen van de Stad’ fijnstof uit de lucht boven de ingang van de parkeergarage filteren.

De gemeente benadert Q-Park in 2016 met het verzoek bij de parkeergarage aan het Stadhuisplein een experimentele luchtkwaliteitsmeting uit te voeren. Bij die proef zijn ook de TU Eindhoven en luchtzuiveringsbedrijf ENS Technology betrokken. In eerste instantie is het parkeergaragebedrijf enthousiast over het voorstel, maar in het najaar van 2017 haakt het toch af.

De gemeente zet vervolgens zonder overleg met Q-Park een tent met meetapparatuur over het luchtreinigingssysteem bij de in- en uitrit van de parkeergarage. Daardoor kan het meetproject doorgaan. Q-Park stapt naar de rechter met de eis dat de gemeente de tent bij de ingang weghaalt. Maar de rechter staat de proefopstelling van de gemeente toe. Q-Park bedenkt daarop een snode list om de test alsnog tegen te werken, aldus de gemeente. Vanaf 26 februari blazen de ventilatoren geen lucht meer de parkeergarage in, maar blazen ze juist lucht uit. Daardoor werkt de proefopstelling niet meer.

Wat wilde de eiser?

De eis van de gemeente is vrij simpel. De rechter moet Q-Park dwingen de ventilatoren weer om te draaien, de proefopstelling te dulden en het project ‘Longen van de Stad’ niet meer te frustreren.

Hoe luidde het verweer?

Q-Park is er oprecht van overtuigd dat de hoogleraar van de TU Eindhoven die bij het project betrokken is ‘als een moderne Willie Wortel een luchtkasteel tracht te bouwen’, schrijft de voorzieningenrechter. Het parkeergaragebedrijf verwacht dan ook dat het experiment tot niets zal leiden.

Het bedrijf bevestigt tijdens de mondelinge behandeling van het kort geding dat de ventilatoren geen lucht meer naar binnen blazen, maar naar buiten. Volgens Q-Park heeft het deze wijziging in al zijn parkeergarages doorgevoerd en niet alleen in de Stadhuisplein-garage in Eindhoven. Q-Park kan of wil dit niet met documenten onderbouwen, blijkt tijdens de rechtszaak.

Wat vond de rechter?

De rechter vindt dat Q-Park de wijziging van de blaasrichting van de ventilatoren niet goed kan motiveren. Maar de eis van de gemeente dat het parkeergaragebedrijf de proef te allen tijde moet dulden en deze ongehinderd door moet laten gaan, vindt de rechter te ver gaan. Dat zou ook betekenen dat Q-Park geen regulier onderhoud meer mag verrichten als het experiment daardoor in het gedrang zou komen.

Daarnaast vindt de voorzieningenrechter dat beide partijen slecht hebben gecommuniceerd. De rechter snapt dat Q-Park het niet op prijs stelt dat de gemeente zonder overleg vooraf een tent bij de ingang van de garage heeft neergezet. Aan de andere kant had Q-Park de gemeente wel mogen melden dat de ventilatoren de lucht niet meer de garage in, maar uit gingen blazen.

Het vonnis?

Q-Park moet de blaasrichting van de ventilatoren weer omdraaien en mag tot 1 juli geen wijzigingen meer aanbrengen aan de ventilatoren. Voor elke dag dat Q-Park deze aanwijzing van de rechter negeert moet het bedrijf een dwangsom van 50.000 euro betalen met een maximum van 500.000 euro.

Meer over