Het eeuwige levenHenk Hutting (1952-2021)

Henk Hutting was de Willy Wortel van de windenergie

Wereldwijd entameerde hij duurzaamheidsprojecten en werd ceo, adviseur of commissaris.

Henk Hutting  Beeld
Henk Hutting

Henk Hutting was de pionier, de goeroe en de techneut van duurzame energie. Jelle Schoonderbeek van NuCapital, een van de vele ondernemingen waarvan hij ceo was, omschrijft hem als een ideeënfabriek. ‘Hij had de meest wilde plannen. Maar als je hem de onmogelijkheden van de uitvoering voorlegde, dan luisterde hij ook.’

Het meest trots was hij, op zakelijk vlak, op zijn uitvindingen. Zoals de Coolback, een nieuw paneel aan de achterkant van zonnepanelen dat koelt en verstevigt waardoor het rendement en de levensduur omhooggaan. Maar zijn paradepaardje was het in 2018 geopende windmolenpark aan het Turkanameer in Kenia dat met 365 molens, samen 310 MW, veruit het grootste van Afrika is. ‘Hutting zette daarvoor de bakens uit en was van 2007 tot 2012 ceo. Het was een ongekende technische, logistieke en financiële operatie’, zegt Schoonderbeek.

Volgens zijn dochter Marjolein was hij een wandelende encyclopedie die alles las en onthield en overal een oplossing voor had. Hij was in alles geïnteresseerd. ‘Toen hij hoorde dat ik naar PinkPop ging, was hij binnen de kortste tijd op de hoogte van de hele line-up en wist alles van de artiesten’, zegt zij. Hij was autistisch, maar wist daar een positieve draai aan te geven.

Eén jaar geleden werd kanker bij hem vastgesteld. Hij belandde in een roller­coaster maar bleef tot de laatste snik met zijn idealen bezig. Hij overleed uiteindelijk op 19 maart in Oss op 68-jarige leeftijd. Hutting had naast Marjolein nog een dochter uit zijn tweede huwelijk.

Van geboorte was hij een Fries, oudste in een gezin van zes kinderen. Zijn vader had een steenhouwersbedrijf in Leeuwarden dat nu nog steeds door de familie wordt geëxploiteerd. Zijn moeder Wopkje Kooistra eindigde bij de Elfstedentochten in 1941 en 1947 als eerste vrouw. Al op jonge leeftijd raakte hij als zeiler en windsurfer gefascineerd door de wind. Hij stak zijn broer ermee aan die er een jachtbedrijf in Makkum door begon.

Wiskunde was zijn favoriete vak en in 1968 mocht hij zelfs deelnemen aan de Wiskunde Olympiade in Roemenië. Na een studie technische natuurkunde aan de TH Twente werkte hij een jaar bij een akoestisch bedrijf in Nijmegen. In 1982 kreeg hij de kans bij de Kema een windenergieadviesafdeling op te richten en te leiden. Hoewel er al windturbines waren, dacht hij na over de aanleg van windparken die als elektriciteitscentrales zouden kunnen fungeren. Bij de aanleg van het park in Sexbierum onderkende hij de overlast en concludeerde dat windparken op land – zeker in het Westen waar de meeste wind is – te veel rompslomp met zich mee zouden kunnen brengen.

Windparken op zee waren een alternatief, zoals het proefproject voor de kust van Egmond. Van 2000 en 2003 was Hutting directeur van Smart Tower, een joint venture van Kema en Volker Stevin Offshore, gespecialiseerd in de ontwikkeling van offshorewindturbines.

In 2004 begon hij zijn eigen ontwikkelingsbedrijf WinWind en drie jaar later werd hij ingezet voor Lake Turkana Wind Power. Daarna werd hij ceo van NuCapital dat windparken ontwikkelt op Curaçao en Aruba.

Tegelijkertijd was hij initiatiefnemer, participant of adviseur van talrijke andere duurzaamheidsprojecten: Furterra in Portugal waar biocoal wordt gemaakt van afvalhout en Kitepower, een spin-off van de TU in Delft, voor het winnen van energie met vliegers. Hij had nog veel willen doen, omdat er nog zoveel te doen is.

Meer over