Haagse kringen?

Overspel is volgens het CDA-Kamerlid Hillen 'schering en inslag' op het Binnenhof. Vooral bij PvdA en D66, en in mindere mate bij CDA en VVD....

PETER DE GREEF

Marijn de Koning, oud-Kamerlid voor D66: 'Je begrijpt toch wel dat ik dit soort feitjes over mijn lieve D66-collega's niet kan vertellen. Je móet dat begrijpen. Vreemdgaan is in Den Haag geen schering en inslag. Het komt voor, maar niet meer dan bij andere bedrijven. Je zou iemand moeten vinden die bereid is om te roddelen.'

Eigenaar van seksclub Amber Privé NV - sinds 1972 gevestigd in Den Haag - die anoniem wil blijven: 'Ruim twintig jaar geleden wilde een bekende journalist van een populair landelijk dagblad een deal met ons sluiten. Hij had ontdekt dat enkele bekende politici regelmatig in onze club verpozing zochten. Figurantjes uit het kabinet-Den Uyl, maar wel mannetjes met een ministerspost. Eerlijke huisvaders, tenminste dat dacht het grote publiek. Ik zag ze hier al om drie uur 's middags straalbezopen binnenkomen.

'De journalist bood ons honderdduizend gulden als hij een paar pikante foto's mocht maken. Die vent zag het al helemaal voor zich: een schandaal net zo groot als de Profumo-zaak in Engeland, Den Uyl zou dat niet overleven. De krant bood ons meisje veertigduizend gulden voor de rol van Nederlandse Christine Keeler. Onze club heeft niet meegewerkt. De zaak zou zoveel anti-reclame vooroorzaken dat onze club dat niet had overleefd. Discretie is ons sleutelwoord. Met die ministers is het goed afgelopen, die zijn later burgemeester geworden of hebben een leuk chaletje gekocht in Frankrijk.

'De opmerking van Hillen getuigt van een onvoorstelbare kruideniersmentaliteit. Clinton heeft voor zichzelf een probleem geschapen en als kabouterlandje staan wij als eerste met ons vingertje omhoog. Vreemdgaan is zo oud als Methusalem. De president van de Verenigde Staten doet het en die boerenlullen uit de Eerste en Tweede Kamer doen het ook. Nee, geen namen, komt u maar een keer kijken. U vindt ons vlakbij het Binnenhof.'

Dorien van Iersel, Breda, lezeres van de Volkskrant: 'Kamerleden hebben een voorbeeldfunctie, ze moeten zorgen dat ze niet in opspraak raken. Ik zit helemaal niet te wachten op sfeerverslagen hoe Hillen het doet en met wie. Het is ook niet de taak van de journalistiek om daarover te berichten.

'Wat Hillen wil, komt neer op Amerikaanse toestanden. Belangrijke binnenlandse onderwerpen worden daar overschaduwd door verhalen met de meest saillante details over het seksleven van de president. Als een Kamerlid, getrouwd en met kinderen, in de Kamer een pleidooi houdt dat het gezin de hoeksteen van de samenleving is, maar buiten de Kamer er een scharrel op nahoudt, dan is hij voor mij niet minder geloofwaardig geworden. Het is de dagelijkse werkelijkheid dat mensen het ene belijden en het andere doen. Politici moet je afrekenen op wat zij in de politiek bereiken, niet de woorden maar de daden tellen.'

Ad Lansink, oud-Kamerlid, partijgenoot van Hillen: 'Ik doe hier niet aan mee, dat zou echt te veel eer zijn voor de opmerkingen van Hillen. Ik vind het onzin dat Hillen zich zo opwindt over wat de politiek te berde brengt.'

Mr. E. Jurgens, lid van de Eerste Kamer en van de Raad voor de Journalistiek: 'Ik denk dat Hillen in deze slappe tijd heeft geprobeerd een interessant nieuwsfeit te creëren. Dat hij achterwege laat man en paard te noemen, geeft mij de indruk dat het allemaal nogal meevalt. Ik til er niet te zwaar aan.

'Als er duidelijk verband bestaat tussen ambtelijk- en privégedrag van ambtsdragers, dan mag de pers daar aandacht aan besteden, het moet niet. Het past binnen de journalistieke verantwoordelijkheid om te bepalen daar aandacht aan te besteden. Het gaat ook om de mate van het publieke belang. Dat gaat niet alleen op voor onderwerpen als seksueel gedrag, maar ook om andere zaken als fraude of beursspeculatie.

'De aandacht wordt nu natuurlijk ook aangewakkerd door de affaire-Clinton. Dat soort toestanden kennen we hier gelukkig niet.'

Peter de Greef

Meer over