Grenzen van EU worden strenger gecontroleerd

Duitsland, Griekenland en Italië gaan beter hun grenzen in de gaten houden om verhoogde ongewenste stromen asielzoekers op te vangen....

Van onze verslaggever

Jan 't Hart

SCHIPHOL

Nederland werd in augustus opgeschrikt door een enorm aantal Irakese en Afghaanse asielzoekers. Normaliter vragen tussen de 500 en 600 Irakezen en Afghanen per maand asiel aan. In juli steeg dat tot 915, in augustus tot 1256.

'Voornamelijk netwerken van criminele mensensmokkelorganisaties zijn daarvoor verantwoordelijk', zegt Sorgdrager beslist. 'Uit Irak is het moeilijk vluchten zonder hulp van dergelijke groeperingen.'

De asielzoekers komen over land, meestal via de grens van het voormalige Oost-Duitsland, Italië en vooral Griekenland. 'Grenscontroles moeten worden opgevoerd en verbeterd', vindt Sorgdrager.

Griekenland is een gevoelige kwestie in de Tweede Kamer. De Grieken willen toetreden tot de groep van Schengen-landen. Die landen hebben met elkaar afgesproken onderling geen grenscontroles uit te voeren. Een internationale commissie constateerde voor de zomer dat de Griekse buitengrens zo lek is als een mandje.

De Tweede Kamer stemde in met toetreding van Griekenland onder druk van staatssecretaris Patijn van Buitenlandse Zaken. Die beloofde de Kamer dat Griekenland er alles aan zal doen om de buitengrenzen goed te controleren. 'Potdicht krijgen we het nooit', zegt Sorgdrager.

De afgelopen dagen discussieerden de ministers van Justitie uit de EU over de asielzoekers. Ook Duitsland kampt met een enorme toevloed. Frankrijk bemerkte een verhoogde belangstelling uit Afrika, Groot-Brittannië heeft nu te maken met massa's Oost-Europeanen.

Niet bekend

Onder de nieuwe groepen Iraki en Afghanen zitten niet per se meer criminelen, benadrukt Sorgdrager in een vraaggesprek op Schiphol. Die indruk zou zijn gewekt in een artikel in de Volkskrant van vrijdag. Een zeer klein deel van de vluchtelingen heeft, volgens Sorgdrager, criminele bedoelingen.

'Wel is het zo dat steeds meer vreemdelingen komen om werkzaam te zijn in criminele organisaties op het gebied van mensensmokkel, die vaak gelieerd zijn aan drugslijnen', weet Sorgdrager. 'Die trend is er al een tijd. Het lijkt erop dat die netwerken een vaste voet aan de grond hebben gekregen.'

Uit eerder onderzoek van het kernteam Noord-Oost Nederland bleek dat er een toename is van organisaties die vervalste documenten maken, als reisagenten optreden en toekomstige asielzoekers voorbereiden op het verhaal dat ze aan de Nederlandse vreemdelingendienst moeten vertellen.

Sorgdrager stelt het probleem aan de kaak, omdat ze bang is 'dat de Nederlander op een gegeven moment niet meer bereid is vluchtelingen te ontvangen, terwijl hij nu daartoe zeer bereid is'.

De Europese ministers van Justitie hebben zich ook kritisch gebogen over Oost-Europa. De landen die willen toetreden tot de Europese Unie in 2005 - Hongarije, Estland, Tsjechië en Polen - voldoen niet aan de criteria voor een goed justitieel rechtssysteem. 'Ze moeten van ver komen', zegt Sorgdrager. 'Maar de Europese Unie moet hulp ook beter coördineren. '

Meer over