Geert Wilders slaat door

Geert Wilders grijpt de bedreiging van Ehsan Jami aan om te pleiten voor een verbod op de Koran. Niet alleen de handel in het heilige boek van de islam zou wat hem betreft verboden moeten worden, zelfs het bezit en het gebruik van de Koran in de moskee....

Het gelijkstellen van de islam aan het fascisme en de Koran aan Mein Kampf is onzinnig en misleidend. Wilders ontkent het, maar in Nederland en Europa bestaat de gematigde islam, die zich – net als de christelijke godsdiensten – wil verzoenen met westerse verworvenheden wel degelijk. Wilders roept dan ook een spookbeeld op als hij spreekt van ‘Nederabië als provincie van de superstaat Eurabië’. Het roept de vraag op in hoeverre de fractievoorzitter van de Partij voor de Vrijheid nog toerekeningsvatbaar is.

Nederland en andere Europese landen moeten niet marchanderen met westerse waarden als individuele vrijheid, scheiding van kerk en staat en gelijkheid van mannen en vrouwen. De wet staat boven de sharia en een beroep op de Koran rechtvaardigt nooit onwettig handelen. Maar Wilders maakt van moslims tweederangs burgers en dat is volledig in strijd met de christelijk-humanistische traditie waarop hij zich zegt te beroepen.

Meer over