Gebruik merkloze geneesmiddelen flink toegenomen

Artsen schrijven steeds vaker merkloze goedkope geneesmiddelen voor in plaats van dure zogenoemde specialités, merkmedicijnen waarvoor een octrooi geldt. In bijna vijf jaar tijd is het aantal voorschrijvingen van de merkloze - generieke - medicijnen met meer dan 10 procent gestegen, van 27,8 procent in 1995 naar 38,7 procent in...

Uit de cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) die deze week worden gepubliceerd, blijkt ook dat het marktaandeel van de specialités terugloopt. In 1995 werd op 53,5 procent van het aantal doktersrecepten een specialité voorgeschreven. Sindsdien zakte het marktaandeel naar 45,9 procent in het eerste halfjaar van 1999.

Hoewel deze ontwikkeling past in het beleid van minister Borst van Volksgezondheid, die al jarenlang probeert om de kosten van geneesmiddelen onder controle te krijgen, lopen de kosten van farmaceutische hulp nog altijd op, onder meer als gevolg van de vergrijzing. Uit de meest recente cijfers van het College voor Zorgverzekeringen blijkt dat de medicijnkosten voor ziekenfondsverzekerden dit jaar zullen uitkomen op 5,1 miljard gulden, ruim 500 miljoen meer dan vorig jaar. Het leeuwendeel van de medicijnkosten (70 procent) wordt bepaald door de specialités.

Niet alleen schrijven vooral huisartsen steeds vaker merkloze middelen voor, apothekers verstrekken ook steeds vaker een generiek middel als dat dezelfde werking heeft als een specialité. Als het octrooi van een specialité verloopt, kan elke fabrikant het middel goedkoop gaan produceren. Daarom zetten bedrijven de apothekers soms zwaar onder druk om een uit het octrooi gelopen middel te blijven verstrekken. Om dat 'eigen' middel, dat dan generiek is geworden, te kunnen blijven verkopen, betalen bedrijven soms flinke bonussen.

Nadat Borst in 1996 de dure middelen in prijs had verlaagd, besloot een aantal multinationals de invoer van goedkope specialités uit andere Europese landen in Nederland op een zacht pitje te zetten. De merkloze middelen vulden het gat. Volgens de cijfers van de SFK is het aandeel van de parallel geïmporteerde medicijnen sinds 1995 teruggelopen van 12,1 naar 8,9 procent in het eerste halfjaar van 1999.

Meer over