FNV wil niet bijdragen aan meer naschoolse opvang

De vakcentrale FNV voelt weinig voor het meebetalen aan meer naschoolse opvang. De FNV vindt dat de overheid de kosten moet dragen....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

Het kabinet heeft 160 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor een snelle uitbreiding van de naschoolse opvang in de komende drie jaar. Op voorstel van D66 doet de Tweede Kamer daar 35 miljoen gulden bij.

Voorwaarde is echter dat ouders en sociale partners de helft van de kosten van de opvangplaatsen betalen. Er zijn nu ruim dertienduizend plaatsen. Met het extra geld kunnen er twintigduizend bij komen, denkt het kabinet.

De FNV verzet zich tegen het plan. Werkgevers zullen de kosten van kinderopvang alleen betalen als dat in cao's wordt overeengekomen. Als cao-geld wordt besteed aan kinderopvang, kan het niet worden gebruikt voor loonstijging, werktijdverkorting of andere arbeidsvoorwaarden van werknemers. FNV-voorzitter De Waal: 'Wij vinden dat kinderopvang een basisvoorziening is, waarvoor de overheid verantwoordelijk is. Dus moet de overheid ook de kosten dragen.'

De werkgeversorganistie VNO-NCW is niet principieel tegen meebetalen aan de kosten van buitenschoolse opvang. Woordvoerster Hoogstraten: 'Maar verwacht op korte termijn van ons niet veel. We betalen nu mee aan de opvang van nul- tot vierjarigen. Dat is nog niet in alle sectoren tot stand gekomen en waar het wel is geregeld, zijn nog lange wachtlijsten. Als er geld is, willen we dat daar vooral inzetten.'

Minister Melkert zei woensdag in een vergadering met de Tweede Kamer de houding van vakcentrale en werkgevers kortzichtig te vinden. 'De sociale partners investeren al in de opvang van nul tot vierjarigen. Waarom doen ze dat niet voor de opvang van vier- tot twaalfjarigen? Kinderen hebben nu eenmaal de gewoonte elk jaar een jaar ouder te worden.'

Melkert verwacht dat minder vrouwen zich zullen aanbieden op de arbeidsmarkt wanneer de opvang van oudere kinderen niet groeit. Dat leidt tot grotere spanning op de arbeidsmarkt, omdat er door de vergrijzing van de beroepsbevolking toch al minder aanbod is. Volgens hem is het dus in het belang van het bedrijfsleven te investeren in de buitenschoolse opvang.

FNV-voorzitter De Waal bestrijdt dat. 'Goed onderwijs is ook van onschatbaar belang voor het bedrijfsleven. Toch verwacht niemand dat het bedrijfsleven voortaan de kosten van onderwijs betaalt.'

Het kabinet ontmoet bij de beoogde uitbreiding van de kinderopvang ook problemen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het kabinet wil alleen geld beschikbaar stellen, en gaat er vanuit dat gemeenten de groei van de buitenschoolse opvang organiseren.

De VNG vindt de geboden bedragen per opvangplaats te laag. Ook zouden de risico's voor gemeenten te groot zijn. Het geld is voor drie jaar beschikbaar gesteld. Wat er daarna gebeurt is onzeker.

Zowel minister Melkert als staatssecretaris Terpstra van VWS zegt er zeker van te zijn dat bij de formatie van een volgend kabinet de financiering voor de lange termijn zal worden geregeld. Terpstra suggereerde gisteren in de Tweede Kamer dat de VNG met haar aarzeling vooral beoogt er een betere financiële regeling uit te slepen.

Meer over