Drugstransport met behulp van satelliet

Een opmerkelijke vondst bij het onderschepte drugstransport met het jacht El Primero, is de gps-ontvanger waarmee overal ter wereld via satellietgegevens de geografische positie kan worden bepaald....

Volgens de Belgische smokkelaar zijn de posities gebruikt voor twee cocaïnetransporten, die in Suriname werden voorbereid door Desi Bouterse en drugshandelaar Radj O. Het zou gaan om de locatie van een plek waar drugs door een vliegtuigje werden 'gedropt', om de positie van een safe-house aan de Surinamerivier en om de plek buiten de kust waar drugs werden overgeladen voor de tocht naar Europa.

Door de posities uit te zetten op een nautische kaart van de noordkust van Suriname, wordt dat beeld bevestigd. Meest intrigerend is de positie van het safe-house. De getuige heeft het nauwkeurig omschreven. Het ligt volgens hem ter hoogte van Domburg, even ten zuiden van Paramaribo. De villa heeft een botenhuis en is ommuurd.

Uitgezet op de oorspronkelijk door de Nederlandse marine uitgegeven nautische kaart van Suriname, lijkt het coördinaat 054300N/550606W niet te kloppen. Het punt ligt ruim 300 meter buiten de oever van de Suriname-rivier. Dat is veel meer dan de maximale onnauwkeurigheid van de gps-ontvanger.

Nadere analyse leert dat de projectie van de kaart niet overeenkomt met die van de satellietinformatie. Die is gebaseerd op het World Geodemic System (WGS) terwijl de kaart getekend is volgens de Provisional South American Chart Datum (PSAD). Hiermee gecorrigeerd, verschuiven de coördinaten driehonderd meter en komen ze terecht in een achtertuin aan de rivieroever bij Boxel, Domburg, Suriname.

Het kruisje valt nu precies op het adres dat volgens de autoriteiten in Suriname toebehoort aan drugsbaron N. Diens naam komt in het verhaal van de Belgische getuige Patrick van L. niet voor. Wel zegt hij details van het transport te hebben geregeld met een van diens adjudanten. Het adres van deze man aan de Winston Churchillweg komt overeen met dat van drugshandelaar N. en met de gps-positie.

Het tweede coördinaat,063000N/552000W, ligt ruim buiten de twaalfmijlszone uit de kust. De drugs zijn per speedboot overgebracht naar zeilboten die daar hun lading hebben afgewacht. Het derde (05485N/551121W) zou gebruikt zijn als locatie voor een dropping vanuit de lucht. Dat moet dan een spectaculaire actie zijn geweest: het punt is een sportveld pal naast het kleine vliegveld Zorg en Hoop, in de bebouwde kom van Paramaribo.

Meer over