Door hun zoon van misbruik beschuldigde ouders willen therapeut aanpakken Het gevecht om de verloren goede naam

Wie eenmaal is beschuldigd van seksueel misbruik, kan zijn naam nog maar nauwelijks zuiveren. Dat ontdekten de ouders van Simon, die hen na recovered-memory-therapie van de vreselijkste zaken beschuldigde....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Anderhalf jaar geleden werden J. de Vries en haar ex-man door hun zoon Simon beschuldigd van seksueel misbruik, satanische rituelen en zelfs moorden uit een ver verleden. Simon kwam tot die aanklacht na behandeling door een recovered memory-therapeut.

De beschuldigde ouders lieten de kwestie niet over hun kant gaan. Via de rechter probeerden ze achter de identiteit van de therapeut te komen, om hun naam van alle blaam te zuiveren. Het is een juridische lijdensweg geworden, die tot voor de Hoge Raad wordt uitgevochten.

J. de Vries: 'Het is een zeer onbevredigend proces. Het kan nog drie, vier jaar duren voor het laatste woord is gesproken. Intussen ligt het dossier met onze namen op bureaus van steeds meer instellingen. Het is onverteerbaar. Het gaat om absurde aantijgingen, misdaden die nooit gepleegd zijn.'

De ervaringen van De Vries tonen aan hoe moeilijk het is alle verdenking weg te poetsen als beschuldigingen eenmaal zijn geuit. De aangifte van Simon werd door het Openbaar Ministerie na ampele afweging niet serieus genomen.

'De beschuldigingen komen mij onwaarschijnlijk voor, lijken niet verifieerbaar en zijn bovendien verjaard', schreef officier van justitie B. Broers op 30 oktober 1996.

Dat was voor de ouders geen reden om hun tegenaanval af te breken. De schade die door de affaire werd toegebracht aan hen en hun familie, was er niet minder om, zeggen ze. Simon heeft zijn beschuldingen nooit teruggenomen.

De ouders eisen publieke rechtzetting, en ze willen een schadevergoeding van een ton van de psychotherapeut die volgens hen alle ellende heeft veroorzaakt. In de Verenigde Staten hebben soortgelijke zaken al geleid tot miljoenenclaims.

De advocaat van De Vries, mr. E. Santen, is er tot nu toe niet in geslaagd de naam van de therapeut te achterhalen. Er lopen civiele procedures tegen zoon Simon en tegen zijn zus Petra, die de beschuldigingen (eveneens na therapeutische behandeling) heeft bevestigd. De ouders verloren een kort geding tegen Petra.

De rechtbank en het gerechtshof in Amsterdam wezen de eis van vader en moeder af om de naam en methode van de therapeut te weten te komen. Simon en zijn zus deden volgens de rechters terecht een beroep op het verschoningsrecht. Advocaat mr. Hermans heeft namens de ouders de Hoge Raad op 17 september om vernietiging van de uitspraak gevraagd.

Inmiddels hebben ouders en zoon elkaar ook getroffen in een procedure voor naamswijziging van Simon. Hij heeft bij justitie om verandering van zijn achternaam gevraagd, vanwege de volgens hem traumatische gebeurtenissen in zijn jeugd. Zijn vader en moeder proberen naamswijziging op die gronden te voorkomen.

De dossiers hebben intussen een imposante omvang gekregen. Elk verzoek of tegenverzoek wordt op het scherp van de snede bevochten. Vier advocaten houden zich met de zaak bezig. 'Het spreidt zich als een olievlek over Nederland uit', stelt moeder J. de Vries gelaten vast.

Voorzover bekend zijn zij en haar ex-man de eersten die zich zo ver in het justitiële mijnenveld hebben gewaagd. De Limburgse expert prof. H. Merckelbach is geen voorstander van een forse aanpak van beschuldigende kinderen. De zaak kan daardoor snel 'verharden en juridisch uit de hand lopen', aldus de hoogleraar.

Hij geeft de voorkeur aan een low key-benadering, in de hoop dat de kwestie doodbloedt. Niettemin heeft Merckelbach bewondering voor het doorzettingsvermogen van mevrouw De Vries en haar ex.

'Uw verhaal was al bizar', schreef hij hun onlangs in een reactie. 'Maar het kan blijkbaar toch nog steeds gekker. Uw enige troost is dat met een dergelijke ontwikkeling verhalen een punt bereiken waarop ze zelf-vernietigend worden.'

De namen van De Vries en haar kinderen zijn gefingeerd.

Meer over