'Die Libanezen willen het strand overnemen'

Voor de tweede achtereenvolgende dag eisen relschoppers bij Sydney, met het bier achter de kiezen, het strand terug van de Libanezen....

De 91-jarige Ralph kan maandag weer over de boulevard vanCronulla wandelen. Zondag verhinderden ernstige rassenrellen dathij zijn straat in de voorstad van Sydney kon verlaten. Depolitie had alles geblokkeerd en helikopters vlogen boven zijnhuis. 'Dit is het ergste dat er ooit in New South Wales isgebeurd', zegt de aangeslagen man, die hier al sinds 1948 woont.

Maar dezelfde avond is het weer raak. Opnieuw trekken blankejongeren met honkbalknuppels door zijn wijk en het verderopgelegen Caringbah. Hun woede ontstak dit weekeinde, toenLibanezen twee strandwachten in elkaar hadden geslagen. Zo'nvijfduizend jongeren jaagden op iedereen die er Arabisch uitzag,vaak dronken en getooid met de Australische vlag om de rug.

Slachtoffers werden met bierflessen achtervolgd, in elkaargeslagen of van het strand verjaagd. Ook politieagenten die henbeschermden en medisch personeel dat gewonden afvoerde, kregende volle laag van de relschoppers. Ze eisten het strand terug,zo vlak voor de zomervakantie.

'Begrijpelijk', vindt Gabriel (17), die op de boulevard metzijn vrienden kijkt naar de cameraploegen. 'De spanning loopthier al jaren op. Meer en meer Libanezen uit de stad komen naardit strand. Ze willen het strand overnemen.' Hij vindt het geweldafschuwelijk. 'Ik was erbij ja, maar om te kijken', zegt detiener. 'Het gedrag van de Libanezen is ergerlijk.'

Zijn vriendin Myncala (18): 'Ze zeiden vervelende,seksistische dingen tegen mij. Gisteren was het eerst gezelligop het strand. Ineens ging het fout. Het was een kleine groep diegeweld gebruikte. De meeste mensen keken toe.'

Ook premier John Howard is ervan overtuigd dat het een kleineminderheid betrof die 'ziekmakend' aan het rellen was geslagen.'Ons land is de afgelopen veertig jaar in staat geweest miljoenenmensen van over de hele wereld in ons midden op te nemen', zeihij gisteren. Hij ontkende dat er een golf van racisme doorAustralië trekt. 'En verborgen racisme accepteer ik niet.'Racistisch geweld is geen oplossing, dat weten de jongeren inCronulla ook. 'Het komt boven als er oplossingen uitblijven.'

Toen de rust zondagnacht was teruggekeerd, had de politiezestien mensen gearresteerd en waren er enige tientallen gewondengevallen, van wie één ernstig, een blanke Australiër diekennelijk uit wraak was neergestoken. Nadat de Libanezen warenverjaagd uit Cronulla, gingen ze hun gram halen in anderebuurten. Maandagavond gooiden honderden mannen met een Arabischuiterlijk stenen naar agenten die de moskee waarin zij zichophielden, wilden beschermen.

Zie verder pagina 5, kolom 1

Vonk sprong over na sms

Vervolg van pagina 1

Veel kijkers die maandag naar de kilometers bijna lege langezandstrook zijn gekomen, zijn ongerust. Dit is sinds 1860, toenboze mijnwerkers twee Chinezen vermoordden, niet meervoorgekomen. 'En het is niet over', weet de bejaarde Ralph.'Volgende week zondag is het weer raak.' Hij kreeg zelfs dieavond nog gelijk.

Vorige week ging het fout met de 'Lebs', de grootste etnischegroep uit het Midden-Oosten in Australië. Twee jongestrandwachten, vrijwilligers die in hun karakteristieke geel-rodeuniform waakten over de veiligheid op het strand, zouden inelkaar zijn geslagen. Ze hadden aan Libanezen gevraagd elders tegaan voetballen omdat ze andere gasten hinderen. 'Dit incidentwas de vonk', zegt burgemeester Kevin Schreiber van dedeelgemeente Sutherland, waaronder Cronulla valt, diemaandagmiddag op het strand aanwezig is voor overleg met politieen de premier van New South Wales.

'Australië is een groot land en heeft vrijwilligers nodig.De veelal jonge strandwachten zorgen ervoor dat iedereen veiligkan zwemmen. Dat zij klappen krijgen, is ongekend.' Hij schudtzijn hoofd. 'Daarmee wil ik niet goedpraten wat er is gebeurd.Ik ben ontdaan over wat er zich gisteren in mijn gemeente heeftafgespeeld. Dit kan niet in Cronulla, kan niet in Australië. Hetis ongehoord dat de ene groep Australiërs de ander verjaagt. Hetstrand is voor iedereen.'

De burgemeester weet dat ultrarechtse groeperingen van deonvrede gebruik maken om mensen op te zetten. Er is het weekeindeeen volgens hem 'idiote' sms rondgestuurd met de oproep om zondagnaar Cronulla te komen om de Libanezen een lesje te lezen.

Van genieten op het strand is voorlopig geen sprake. Er zijnmaandagmiddag nauwelijks badgasten, ondanks het mooie weer. John,een Libanees van de tweede generatie, is aan het werk. Hij is inSydney geboren, zijn ouders zijn in de jaren zeventig naarAustralië gekomen. 'Eikels zijn het, die Libanezen', is zijnbondige commentaar op het geweld op het strand. 'Ze moeten zichaanpassen aan het leven hier, net zoals ik heb gedaan.'

Meer over