Eeuwig LevenJaap Peters (1931-2019)

De spin in het web van het ‘old boys network’

Jaap Peters was een van de meest invloedrijke topmanagers van de laatste twintig jaar en spil in het old boys network. Hij was tevens een van de eerste topmanagers die marathons ging lopen. Als hij niet rende, beulde hij zijn tengere lichaam af op de fiets of in een roeiboot.

Jaap Peters in 2003.Beeld Hollandse Hoogte / Bert Nienhuis

Begin jaren negentig toen hij net weg was bij Aegon, holde hij in Wassenaar langs het huis van toenmalig minister van Economische Zaken Koos Andriessen die bezig was de heg te knippen. Op dat moment was net DAF Trucks failliet gegaan en Andriessen zat ermee in zijn maag. De staat moest het redden. ‘Jaap, Stop even… Zou jij president-commissaris kunnen worden bij DAF Trucks’, vroeg Andriessen. ‘Dat kan ik niet weigeren’, zei de altijd aimabele Peters waarna hij meteen doorrende naar huis. Zo ging het toen nog in het old boys network.

Vorige week overleed Koos Andriessen. Woensdag Jaap Peters. De laatste keer bij een bezoek aan Wassenaar vertelde hij aan ondergetekende. ‘Er was een partner nodig om de toekomst van DAF te verzekeren. De Amerikaanse truckfabrikant Paccar had belangstelling.‘ Peters reisde af naar de VS voor een ontmoeting met Charles Paccar, de pater familias van het bedrijf dat in de oorlog de Sherman-tanks had gemaakt. ‘Ik stond voor de deur, maar hij had geen zin om mij te ontvangen. Hij was heel christelijk en vond het tijdstip niet goed. Uiteindelijk mocht ik naar binnen. Hij was heel humeurig. Op een gegeven moment zei zijn vrouw: ‘Doe toch eens aardig tegen die Nederlandse mijnheer.’

Peters was in de jaren negentig een van de machtigste mannen van Nederland – spin in het web van het old boys network. In 1996 werd hij voorzitter van de eerste corporate governance commissie in Nederland die veertig wijzigingen in de vennootschapsstructuur van beursfondsen voorstelde waarmee de macht van aandeelhouders zou worden vergroot. Zo zou de herbenoeming van commissarissen geen vanzelfsprekendheid meer moeten zijn. Ook het aantal commissariaten moest worden beperkt tot acht. Toen het topmanagement zich verzette, zei Peters nuchter: ‘Het is een achterhoedegevecht. Het is als met het vrouwenkiesrecht aan het begin van deze eeuw, toen sommigen zich afvroegen: moet dit nu zo nodig?’

Hij dankte er de bijnaam Mr. Corporate Governance aan. Daarna zouden nog vele commissies (Tabaksblat, Frijns en Streppel) het werk overdoen met allerlei nieuwe adviezen.

Links imago

Peters werd geboren in Amsterdam, waar hij aan de UvA economie studeerde. In 1958 trad hij in dienst van verzekeraar Nillmij die later werd overgenomen door Ennia, dat op zijn beurt in 1984 met Ago fuseerde tot Aegon. Peters koesterde in die tijd een beetje links imago, waarbij hij onder meer het studentenverzet en de Maagdenhuisbezetting goede acties noemde.

Na de fusie werd Peters de eerste bestuursvoorzitter van Aegon. Vanuit Den Haag maakte hij er een bloeiend bedrijf van in een tijd dat levensproducten nog als warme broodjes over de toonbank gingen. Ook kocht hij in de VS en Groot-Brittannië verzekeraars op. Bekend werd hij pas echt begin jaren negentig door zijn fanatieke verzet tegen de geplande fusie van concurrent Nationale-Nederlanden met NMB Postbank tot ING. Peters vond dat Nationale-Nederlanden hiermee de tussenpersonen in de steek liet. De strijd tussen de verzekerings-Japen (NN werd geleid door Jaap van Rijn) werd een heftig overnamegevecht. 

Nadat Peters in 1991 bij Aegon met pensioen ging, verzamelde hij een tiental commissariaten onder meer bij BNG, Randstad, Samas en DAF. Dat leidde in 2000 tot een rel, omdat juist hij zich tegen een opeenstapeling van commissariaten had verzet. ‘Peters overtreedt de regels van Peters’, zei elitekenner Jos van Hezewijk in deze krant.

Meer over