De Graaf ontwerpt wet met hardere aanpak racisme

De straf voor discriminatie en racisme moet omhoog van één naar twee jaar. Ernstige overtreders van het discriminatieverbod moet tijdelijk het kiesrecht kunnen worden ontnomen....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Discriminatie en racisme in groepsverband moeten volgens De Graaf zelfs met vier jaar worden bestraft. De Graaf verwacht dat van zijn voorstel een preventieve werking op rechts-extremistisch gedrag uitgaat. In zijn memorie van toelichting schrijft De Graaf dat 'discriminatie en racisme een maatschappelijk kwaad vormen dat zich met de dag agressiever en indringerder manifesteert'.

Ook is volgens het kamerlid de afgelopen twintig jaar de politieke invloed van extreem-rechts flink toegenomen. In meerdere gemeenteraden en ook in de Tweede Kamer zitten volksvertegenwoordigers die zich eerder openlijk discriminatoir hebben uitgelaten.

Het weren van racisten uit democratische organen bleek echter veel juridische angels en voetklemmen te hebben. De Graaf stelt nu voor om veroordeelden wegens racisme uit te sluiten van het actieve en passieve kiesrecht.

Meer over