Dagboekfragment

Dagboekfragment: op de Canarische Eilanden is de inquisitie nog niet afgeschaft

Erik van den Berg deelt dagelijks een opmerkelijk fragment uit zijn verzameling historische dagboeken.

Erik van den Berg
De Santa Ana-kathedraal op Gran Canaria. Beeld Getty
De Santa Ana-kathedraal op Gran Canaria.Beeld Getty

Gran Canaria, 7 mei 1796

De stad van Palma is de hoofdstad van Groot Canaria ofte derzelver zeven ijlanden, is gebouwd aan den oever der zee, weezende door een goed casteel boven op een berg liggende zeer sterk tegen alle aanvallen goed gedekt.

Ook pronkt de stad van Palma met veele mooye huyzen, alle van steen gebouwd dog egter zonder schoorsteenen wijl men buyten dezelve in daar toe gemaakte snuyvers of keukens vuur maakt.

De inwoonderen, zoowel rijk als arm, zijn zeer beleevd, bijzonder omtrend vreemdelingen. Egter heerscht er nog sterk de zoo zeer gehaate inquisitie en men komd bijna in geen aanzienelijk huys daar schoone vrouwen in woonen, daar men niet een priester, munnik, capucijn of andere geestelijke vind, die de schoone sexe zoodanig onder de kerkelijke banden houden dat zijn niets derven te onderneemen.

Bijzonder bij de dames is de luxe zeer groot, daar in tegendeel de mindere en arbijdzame bijna halv naakt gekleed gaan, en zoo wel vrouwen als manne met de bloote beenen loopen. Schoon men onder deze laatste classe groote sterke robuuste mannen heeft, zijn zij luy van aert en bezitten geen de minste industerie.

Dog vrouwen dragen bij het uyt hun huyzen gaan naar de kerk alle mantels waar zij haar zoo­danig in verbergen, dat zijn geheel onkenbaar zijn, zoo dat een ­beminnaar der schoone sexe zig grootelijks kan bedrigen.

Arie Johannes Knock (1763-1816), Nederlandse patriot. Ingekort fragment uit Uit lievde voor vaderland en vrijheid. Verloren, 1994.

Meer over