DagboekHenry Vassall-Fox (1773-1840)

Dagboekfragment: het Russische volk denkt dat artsen de cholera-epidemie veroorzaken

Erik van den Berg deelt dagelijks een opmerkelijk fragment uit zijn verzameling historische dagboeken.

Erik van den Berg

Londen, 28 juli 1831

Een rijtoer gemaakt met Talleyrand, die hier op bezoek is. Hij heeft bericht uit Lissabon: de Franse admiraal benadrukt dat er géén Franse soldaten zijn geland en dat de verklaring van de Franse koning, ‘de Franse driekleur wappert op de stadsmuren’, onjuist is. Volgens Talleyrand heeft Louis Philippe ‘aan de voet van’ in zijn enthousiasme verward met ‘op’.

De Pruisische verklaring over de oorlog in Polen, behelzende dat zij geen neutraliteit doch afzijdigheid verkiezen en de Russische belangen steunen, heeft opschudding verwekt. De Polen menen bij een nederlaag Warschau nog tot Kerstmis te kunnen verdedigen.

De Russische regering heeft inzake de cholera blijk gegeven van onwetendheid, wreedheid en zwakte, die, ware het land een democratische monarchie, aan de aard van het bestuursapparaat zouden zijn toegeschreven, doch die geen van onze eigentijdse kletsmeiers in verband weet te brengen met het despotisme.

Het onwetende volk denkt dat artsen de bron zijn van de kwaal en dat zij de mensen opzettelijk besmetten. Ze bestormen de ziekenhuizen, liquideren de artsen, gooien de stervenden in de Neva en vermoorden buitenlanders die medicijnen bij zich hebben.

Tsaar Nicolaas, de man die zich doof houdt voor de gerechtvaardigde grieven van de Polen, buigt voor de opgezweepte inwoners, respecteert hun misvattingen, schaft de onontbeerlijke gezondheidsmaatregelen af en laat moord en schennis onbestraft.

Henry Vassall-Fox (1773-1840), Britse politicus. Ingekort fragment uit The Holland House Diaries 1831-1840. Routledge & Kegan Paul, 1977.

Meer over