Dagbladgoud 2005

Na de Gouden Loeki en de Loden Leeuw voor de beste en slechtste tv-reclame, is afgelopen donderdag de beste dagbladadvertentie van 2005 verkozen....

WNF kreeg de publieksprijs 'Dagbladgoud 2005' met de reclame 'Oranjeboven'. Met die slogan roept WNF op de bomen in Borneo te redden, zodat deschattige oranje baby-orang-oetang op de foto zijn biotoop behoudt. Peijnenburg was de favoriet van de vakjury, met de advertentie'Sint-Nicolaas' van reclamebureau Leukwerkt Worldwide. Een peuter stapeltzijn Sint-Nicolaasspeeltjes om de peperkoek van Peijnenburg te pakken tekrijgen.

Van de shortlist van tien advertenties, waaruit 40.841 lezers de winnaarkozen, is de advertentie van WNF de enige die niet door een reclamebureauis bedacht. 'Een collega kreeg een leuke inval, en toen hebben we gekekenof we het zelf konden doen', vertelt de voorlichter van WNF. Het werd zo'nsucces dat de milieu-organisatie ook de campagne van 2006 - 'Kies voor eenlevende zee' - zelf zal vormgeven.

De winnende advertenties worden vandaag nog eenmaal in alle landelijkekranten afgebeeld, op kosten en met felicitaties van Cebuco, de organisatorvan de verkiezing. 'Dat is voor ons heel belangrijk', aldus de voorlichtervan WNF. 'Het is heel duur om een advertentie te plaatsen, al krijgen weals goed doel vaak kortingen. Maar extra publiciteit voor onze acties isaltijd mooi meegenomen.'

Meer over