Congres stelt zich hard op tegenover IOC

Het Internationaal Olympisch Comité is flink onder vuur komen te liggen tijdens een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat over het corruptieschandaal rond de selectie van Salt Lake City als locatie voor de Winterspelen in 2002....

Van onze correspondent Bert Lanting

De ene na de andere senator klaagde erover dat het IOC te weinig heeft gedaan om de bezem door de organisatie te halen. Senator John McCain zei dat er een 'corrupte cultuur' heerst in het IOC. 'Het vertrouwen van het publiek moet worden hersteld evenals de integriteit van de olympische ringen. Ik ben bang dat het Olympische ideaal als een reliek van het verleden zal eindigen, als er geen drastische hervormingen worden doorgevoerd.'

Volgens senator Ernest Hollings moet Samaranch opstappen. 'Waar wachten jullie op? We moeten Lausanne schoonvegen. Waarom zorgen we er niet voor dat we Samaranch kwijtraken? Laten we ze wat onder druk zetten'.

De IOC-preses was zelf ook voor de hoorzitting uitgenodigd als getuige, maar hij liet het afweten met het argument dat hij moeite heeft met de Engelse taal.

Om het IOC onder druk te zetten maatregelen te nemen om de corruptie in eigen gelederen uit te roeien heeft het Congres gedreigd het IOC zijn belastingvrijstelling te ontnemen.

Het wetsvoorstel houdt verder in dat bijdragen van Amerikaanse bedrijven aan het IOC voortaan niet langer aftrekbaar zijn voor de belastingen.

Bovendien zou de opbrengst van de uitzendrechten voor Amerikaanse televisiemaatschappijen niet langer naar het IOC gaan, maar naar het Amerikaanse Olympische Comité. Dat zou een flinke aderlating voor het IOC betekenen.

Voormalig senator George Mitchell, die vorige maand in een rapport flinke kritiek op het IOC had, riep de senatoren op het comité nog wat tijd te geven om orde op zaken te stellen in eigen huis.

Mitchell verwees naar het feit dat het IOC zes leden heeft geroyeerd wegens hun aandeel in het corruptie-schandaal. Hij was ook positief over de benoeming van een commissie die toezicht moet houden op het gedrag van de IOC-leden. De commissie werd ingesteld na de schandalen binnen het IOC.

In deze - ethische - commissie hebben illustere figuren als de oud-minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger en de voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Javier Perez de Cuellar, zitting genomen.

De overige leden van het college zijn de Senegalese rechter Mbaye, de IOC-leden Gosper uit Australië en Igaya uit Japan, oud-senator Baker van de Verenigde Staten, oud-voorzitter van de staatsraad in Frankrijk Badinter, Furgler uit Zwitserland en de Canadese atlete Charmaine Crooks namens de atletencommissie.

De Republikeinse senator Ben Nighthorse Campbell, die ooit nog als judoka aan de Olympische Spelen heeft meegedaan, waarschuwde zijn collega's dat de VS zich in hun eigen voet zullen schieten als het wetsvoorstel wordt aangenomen. Volgens hem zal dat sponsors afschrikken en uiteindelijk in het nadeel zijn van Amerikaanse sporters.

Het Amerikaanse Olympisch Comité krijgt bijna evenveel uit de sponsor-pot van het IOC als alle andere nationale comité's samen. Maar in de VS wordt geredeneerd dat een groot deel van het geld ook afkomstig is van Amerikaanse bedrijven.

Het Amerikaanse IOC-lid Jim Easton beschuldigde senator McCain, die zich heeft ontpopt als de felste criticus van het Internationaal Olympisch Comité, dat hij de kwestie opblaast om extra publiciteit te krijgen. McCain heeft plannen om zich kandidaat te stellen voor het Amerikaanse presidentschap.

Meer over