Brussel eist Brits pensioen voor transseksueel

Groot-Brittannië discrimineert transseksuelen. Dit zegt advocaat-generaal Jacobs van het Europese hof van justitie. Het Verenigd Koninkrijk weigerde de nu 63-jarige transseksueel Sarah Margaret Richards op haar 60ste een staatspensioen toe te kennen omdat ze volgens haar geboorteakte nog steeds een man is....

Richards heeft beroep aangetekend en het vraagstuk is bij het Europesehof terechtgekomen. Dat moet nu beslissen of het Brits recht botst met hetEuropees recht.

In het Verenigd Koninkrijk kunnen mannen vanaf 65 jaar en vrouwen vanaf60 jaar aanspraak maken op een staatspensioen.

Omdat het Europees recht niet ingaat op transseksualiteit baseert deadvocaat-generaal zijn advies op andere bepalingen van het Europees recht,zoals die van de gelijke behandeling op het gebied van sociale zekerheid.Hij vindt het discriminerend dat het Verenigd Koninkrijk het nieuwegeslacht van een transseksueel niet op dezelfde manier erkent als dat vaneen persoon van wie het geslacht bij geboorte is vastgesteld.

Sinds 1 april zijn ook de Britse regels aangepast. Die gelden echterniet voor mensen die voordien van sekse zijn veranderd.

Meer over