Britse mijnwerkers krijgen vergoeding voor longziekten

Naar schatting honderdduizend voormalige Britse mijnwerkers die lijden aan longziekten kunnen compensatiebetalingen tegemoet zien die per geval tot 150 duizend gulden kunnen oplopen....

Vrijdag kwam een einde aan veertien maanden van onderhandelingen tussen advocaten van de mijnwerkers en het ministerie van Handel in Industrie. De claims van de mijnwerkers tegen hun voormalige werkgever British Coal kwamen terecht bij de overheid, nadat BC werd geprivatiseerd. De mijnwerkersbond Nacods ondernam in 1989 de eerste juridische stappen tegen BC.

Werkomstandigheden in de Britse kolenindustrie waren in de jaren vijftig en zestig uitermate slecht en onveilig. Pas in het midden van de jaren zestig werden maatregelen genomen om de mijnwerkers te beschermen tegen het kolenstof en zelfs toen gebeurde dat nog te hooi en te gras.

In januari kende het Hooggerechtshof in Cardiff compensatie toe aan zes mijnwerkers die leden aan longemfyseem of chronische bronchitis. Rechter Turner stelde bij die gelegenheid vast dat British Coal 'jarenlang de productie van kolen boven de gezondheid en veiligheid van haar werknemers' had gesteld en had nagelaten maatregelen te nemen. De uitspraak effende de weg voor een golf van compensatie-eisen.

Momenteel staan 65 duizend eisers geregistreerd, onder wie vijftienduizend weduwen van overleden mijnwerkers. Verwacht wordt dat het totale aantal ex-kompels dat in aanmerking komt voor een uitkering zal oplopen tot boven de honderdduizend. 'Deze regeling is de erkenning van het onnodige lijden in mijngemeenschappen door het hele land', zei advocaat Tom Jones vrijdag. 'Tienduizenden mannen zijn gestorven of zagen hun gezondheid ernstig schade toegebracht worden door de cynische houding van British Coal.'

Na Pasen zullen in de oude mijngebieden dertig bureaus worden geopend waar ex-mijnwerkers zullen worden onderzocht, om vast te stellen hoe groot het bedrag is dat zij zullen ontvangen. Dat zal variëren van vijfduizend gulden tot anderhalve ton. De Britse regering wil artsen uit de hele wereld recruteren, zodat vierduizend mijnwerkers per week kunnen worden onderzocht. Zou het onderzoeksprogramma worden uitgevoerd door de nationale gezondheidsdienst NHS, dan zou het naar schatting zeventien jaar in beslag nemen.

In Groot-Brittannië sterven elke dag gemiddeld 25 ex-mijnwerkers aan longziekten. De meesten van hen begonnen in de jaren vijftig, vaak al op veertienjarige leeftijd, aan hun werkzaamheden ondergronds. De meeste claims zijn afkomstig uit de oude mijngebieden in Schotland, het noordoosten van Engeland, Yorkshire, de Midlands en Wales.

Nadat Labour in 1997 aan de macht kwam, kwamen de onderhandelingen in een stroomversnelling. Zowel het voormalige British Coal als de Conservatieve regering deden er in de daaraan voorafgaande jaren alles aan om aan de uitbetalingen te ontkomen. Jones: 'BC vervalste documenten, ze verdoezelden feiten en logen. Maar ze zijn betrapt.'

Meer over