Bouterse noemt korporaals als aanstichters coup

In een interview voor de Surinaamse staatstelevisie heeft voormalig legerleider D. Bouterse dinsdag elf van de zeventien namen genoemd van Surinamers die betrokken zouden zijn bij de veronderstelde couppoging afgelopen weekeinde....

Van onze verslaggever

PARAMARIBO/AMSTERDAM

Enkelen van de lage militairen zijn volgens Bouterse betrokken geweest bij de Mandela-groep, een van de vele gewapende groeperingen in het binnenland die zich begin jaren negentig tegen Bouterse hebben verzet. Bouterse bevestigde de nauwe betrokkenheid van de inlichtendienst bij de bijeenkomst van ontevreden korporaals.

'We hebben het spel meegespeeld. We hadden informatie over datgene waarmee men bezig was.'

De genoemde namen zijn Jurriaans, Van Kleef, Hoepel, Linger, Kruinburg, Bihaarea, Jubitana, Swedo, Wybers en twee broers Bosnie. Verschillende namen komen algemeen voor in het leger.

Geen van de militairen staat bekend als politiek actief. Bouterse noemde hen 'supergoed opgeleide militairen', maar voorzover bekend heeft geen van hen deelgenomen aan speciale trainings- of uitwisselingsprogramma's.

De Nederlandse zaakgelastigde in Paramaribo, L Stokvis, heeft woensdag in de gevangenis de twee Surinamers bezocht, die zich hebben laten arresteren na bescherming te hebben gezocht bij de Nederlandse en Amerikaanse ambassade. Stokvis hoopt ook de andere verdachten te kunnen bezoeken. Hij gaat ervan uit dat hij daartoe de toestemming heeft van de Surinaamse regering.

De twee gevangenen, korporaal Hoepel en de burger Bahareea, maken het goed, zo zei minister Van Mierlo van Buitenlandse Zaken gisteren na een vertrouwelijk overleg met de Tweede Kamer.

De Surinaamse regering heeft Nederland en de VS toegezegd dat diplomaten uit die landen ook worden toegelaten tot de andere vijftien arrestanten. De arrestanten hadden gisteren nog geen advocaat en waren nog niet voorgeleid aan de officier van justitie.

Van Mierlo zei er 'absoluut geen spijt' van te hebben beide verdachten, die vreesden voor hun leven, te hebben laten gaan.

Nederland en de VS hebben garanties gekregen dat de mensenrechten gerespecteerd zullen worden, dat de arrestanten een goede rechtsgang krijgen en dat zij niet de doodstraf zullen krijgen, herhaalde de minister. Van Mierlo zei ervan uit te gaan dat die garanties ook gelden voor de andere arrestanten.

De minister noemde de uitspraken die adviseur van staat Bouterse dinsdag gedaan heeft 'vreselijke taal'. Hij voegde er echter aan toe zich terughoudend te willen opstellen. 'Ik wil me in deze precaire situatie niet laten misleiden door de taal.'

Meer over