Borst geeft apothekers respijt bij inleveren bonussen

De apothekers hoeven niet met onmiddellijke ingang de 425 miljoen gulden in te leveren die zij jaarlijks aan bonussen en kortingen ontvangen van de medicijnindustrie....

Dit is vernomen uit bij de onderhandelingen betrokken bronnen. De apothekersorganisatie KNMP en het ministerie van Volksgezondheid wilden donderdagavond nog geen commentaar geven. Benadrukt werd dat de partijen nog geen akkoord hebben bereikt. Wel zou al extra ruimte op de begroting zijn gereserveerd.

Minister Borst kondigde voor de zomer aan dat zij per 1 september jongstleden met de apothekers zou 'afrekenen'. Vanaf dat moment zouden zij het gehele bedrag van 425 miljoen moeten inleveren.

De minister beloofde dat tegelijkertijd het officiële honorarium van de apothekers, een vergoeding per recept, kostendekkend zou worden gemaakt. De apotheker moet in de ogen van de minister puur zorgverlener zijn, net als de huisarts dat is. De apotheker mag geen commerciële belangen hebben.

De apothekers gingen de onderhandelingen in met hoge eisen. Zo zou het gezamenlijke honorarium van de zestienhonderd apothekers moeten worden verhoogd met driehonderd miljoen tot meer dan een miljard gulden per jaar.

Daaraan kan Borst bij lange na niet voldoen. Daarom wordt nu gedacht aan een geleidelijke, over enkele jaren gespreide, terugbetaling van de bonussen en kortingen. Dit jaar leveren de apothekers al 150 miljoen in. Dat zal aan het einde van de kabinetsperiode 425 miljoen moeten zijn.

Meer over