Caroline van der Plas, straks Kamerlid voor de BoerBurgerBeweging.

PROFIELCAROLINE VAN DER PLAS (BBB)

BoerBurgerBeweging komt het platteland naar het parlement brengen

Caroline van der Plas, straks Kamerlid voor de BoerBurgerBeweging.Beeld Kiki Groot

Ze noemde haar partij graag de ‘dark horse’ van deze verkiezingen: een paard waar niemand op wedt. Maar het lukte Caroline van der Plas en haar BoerBurgerBeweging om de Kamer binnen te komen. Straks aan haar de taak boeren een politieke stem te geven.

Geheel in stijl kwam lijsttrekker en kersvers Kamerlid Caroline van der Plas namens de BoerBurgerBeweging donderdag aan bij het Tweede Kamergebouw in Den Haag: op de trekker. Ze zei er geen gewoonte van te gaan maken - de lift was haar aangeboden door een melkveehouder die nummer 8 op de kandidatenlijst van de BBB stond. ‘Zo komt het platteland echt naar Den Haag’, merkte de boer gevat op.

Van der Plas (53) is journalist en communicatieadviseur in de landbouwsector. Ze schreef voor het ledenblad van boerenorganisatie LTO en werd in 2014 woordvoerder van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). De laatste jaren was ze chef-redacteur bij uitgeverij Agrio, verantwoordelijk voor het vakblad voor varkenshouders Pigbusiness.

In 2015 zette ze het Twitter- en Facebookaccount @Boerburgertweet op, waar boeren een inkijkje geven in hun dagelijkse werk. ‘Het was de bedoeling mensen wat meer inzicht te geven in het werk op de boerderij’, aldus Van der Plas. ‘Maar het heeft de boeren ook geleerd niet zo bang te zijn om naar buiten te treden. Want onbekend maakt onbemind. Ik wilde boeren helpen met hun sociale vaardigheden, onder het motto: vertel je verhaal, anders vertellen anderen het voor jou.’

Wilt u dit artikel liever beluisteren? Hieronder staat de door Blendle voorgelezen versie

Haar vader was sportjournalist, haar moeder was jarenlang CDA-wethouder in haar woonplaats Deventer. Van der Plas schrijft niet alleen over boeren, ze staat ook met hen op de barricaden. Ze noemt zichzelf activistisch en deinst er niet voor terug om op sociale media de vloer aan te vegen met critici van de boerensector, zoals Partij voor de Dieren of Wakker Dier.

Sinds eind 2018 was ze al samen met enkele geestverwanten aan het brainstormen over het opzetten van een politieke partij die het opneemt voor de boeren. In augustus 2019 maakte ze bekend te willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen: ‘Het wordt een boer-burgerbeweging, een maatschappelijke beweging. Boeren zijn in mijn ogen het cement in de betonmolen, want ze zorgen voor voedsel, werkgelegenheid en economie.’

Toen haar man in september van dat jaar na een kort ziekbed overleed, besloot ze niet wekenlang stilletjes ‘thuis te gaan zitten janken’. Op de eerste oktober van 2019 toog ze samen met Farmers Defence Force en duizenden andere boeren naar Den Haag voor de grote boerendemonstratie op het Malieveld. ‘Mijn man, die ouder en al met pensioen was, zou dat ook gewild hebben’, aldus Van der Plas. ‘Hij steunde me in alles wat ik deed. Hij was mijn trampoline en vangnet.’

Een maand later werd de BoerBurgerBeweging als politieke vereniging bij de notaris ingeschreven. De boeren moesten niet alleen met hun trekkers demonstreren in Den Haag, maar ook een stem krijgen in het parlement. ‘De boeren moeten niet meer naar het Malieveld, maar naar het Binnenhof’, aldus Van der Plas.

Het echte, realistische boerengeluid moest terug in de Tweede Kamer - dat was al sinds de teloorgang van de Boerenpartij van boer Koekoek veertig jaar geleden niet meer gehoord. Twee jaar eerder had ze haar lidmaatschap van het CDA al opgezegd, uit onvrede met het boerenbeleid van de partij.

‘Ik zal me blijven verzetten tegen de framing en de leugens die over de sector worden verspreid’, onderstreepte ze tijdens de campagne. ‘De boeren zijn het zat dat ze steeds aangevallen worden als vervuiler.’

De BBB zegt niet uitsluitend op te komen voor de boeren, maar vooral het platteland een stem te willen geven. De partij vindt dat de grote steden te veel aandacht en geld krijgen, terwijl het platteland er te bekaaid vanaf komt. Tijdens de campagne toerde ze in een imposante vrachtwagen door het land, met de tekst: ‘Van en voor het platteland.’

De BBB wil het ministerie van Landbouw inruilen voor een Plattelandsministerie ‘met een departement op minimaal 100 kilometer van Den Haag’. Alle kamer- en kabinetsleden moeten ‘verplicht een week een inboeringscursus op het platteland’ ondergaan. Nog een opmerkelijk punt uit het programma: het ‘mislukte natuurproject’ Oostvaardersplassen wordt geschrapt - op die plek worden 300 duizend woningen gebouwd.

Ze wordt door een collega bij het vakblad Pigbusiness als volgt omschreven: ‘Krachtig, visionair, lef, fel, scherp, drive, dikke huid, zelfvertrouwen, maar ook met een duidelijk doel voor ogen, stick to the plan, professioneel, zwartleren jas, stevig, Lientje, verdriet en vooral boeren.’

Van der Plas is geen lid van Farmers Defence Force, maar deelt wel hun idealen. ‘Boeren maken zich terecht zorgen over hun bestaansrecht en daarvoor mogen ze best actie voeren’, zegt ze. ‘Ik neem het op voor de FDF in het algemeen, maar niet voor elke individuele boer die met een doodskist rondrijdt.’

‘Wij zijn de dark horse van deze verkiezingen’, zei Van der Plas begin deze maand op een verkiezingsbijeenkomst in Vlissingen. ‘Het paard waar niemand op wedt, maar dat aan het einde toch opeens naar voren sprint. Let nou maar op, wij gaan die Kamer in komen.’

3 keer Caroline van der Plas

Maart 2021:

‘Het aantal mensen met honger is eind 2021 opgelopen tot 820 miljoen. En wat doen we in Nederland? Vruchtbare grond inruilen voor natuur, huizen, industrie, datacenters en megazonneparken. Het is van de zotte dat wij met droge ogen moeten gaan vertellen aan landen waar niet elke dag eten op tafel staat, dat wij vruchtbare landbouwgrond opofferen.’

Maart 2021:

‘Het grote kapotmaken is begonnen.’ Zo reageerde Van der Plas op de ophef die was ontstaan nadat ze in Jinek aan Sylvana Simons van BIJ1 had gevraagd of ‘je niet te erg op die ene kleine doelgroep zit’. Vervolgens doken oude tweets van Van der Plas op met een homofoob en racistisch karakter.

Juli 2019:

‘Journalisten moeten de waakhonden zijn van de maatschappij, maar als het over boeren of vleessector gaat, lijkt het er tegenwoordig wel op alsof zij de bloedhonden zijn van de maatschappij. Bloedhonden, die aan de lijn van de dierenactivisten lopen. Dierenactivisten die roepen: ‘Stop de Slacht, Stop de Jacht!’’

Meer over