Boekel de Nerée liet in opspraak geraakte compagnon ten onrechte vallen Eerste slag is voor Hammerstein

De Raad van Discipline in Den Haag, de tuchtrechter van de advocatuur, heeft een gevoelige tik uitgedeeld aan het gerenommeerde advocatenkantoor Boekel de Nerée....

Van onze verslaggever

Hans Faber

AMSTERDAM

Hammerstein werd begin 1994 uit de maatschap gezet, toen de advocaat in de cel zat op verdenking van betrokkenheid bij witwas-transacties. De advocaat werd tot twee keer toe vrijgesproken van die beschuldiging, maar lang voordat de rechters tot hun oordelen kwamen was Hammerstein al niet meer welkom bij zijn werkgever.

Boekel de Nerée, zo stelde Hammerstein, was bang dat de publiciteit over deze zaak tot verlies aan omzet zou leiden. Hij maakte daarop een tuchtrechtelijke procedure aanhanging, waarin hij negentien van zijn twintig voormalige compagnons bij Boekel de Nerée onbehoorlijk gedrag verweet.

De Raad van Discipline heeft hem gisteren op drie van vijf ingediende klachten gelijk gegeven. Boekel de Nerée had hem niet uit het kantoor mogen zetten, zo oordeelt de raad in zijn uitspraak. Het kantoor had dat bovendien niet via een persbericht openbaar mogen maken. Ook de brief waarin Boekel de Nerée Hammersteins cliënten op de hoogte bracht van diens vertrek, had volgens de raad nooit verstuurd mogen worden. Twee andere klachten - Boekel de Nerée zou onder meer het gerucht hebben verspreid dat Hammerstein seropositief was - werden niet ontvankelijk verklaard.

'Het behoeft geen betoog dat wij hier zeer verheugd over zijn', reageert G. Spong, advocaat van Hammerstein. 'De drie belangrijkste klachten zijn gegrond verklaard. Het is nu voor eens en altijd duidelijk dat Boekel de Nerée zich onbehoorlijk heeft gedragen.'

Volgens Spong gaat het hier om een zeldzame uitspraak, waarbij een tuchtrechter een 'naar men zegt gerenommeerd advocatenkantoor' tot de orde heeft geroepen.

Over eventuele schadeclaims wil Spong zich nog niet uitlaten, maar het ligt voor de hand dat Boekel de Nerée een flinke claim zal ontvangen nu de raad heeft geoordeeld dat het kantoor onrechtmatig heeft gehandeld. In het laatste jaar voor zijn vertrek was Hammerstein goed voor een omzet van ongeveer een half miljoen gulden, zodat een claim al gauw in de miljoenen zal lopen. Voor een schadevergoeding moet Hammerstein zich nu wenden tot de civiele rechter.

Boekel de Nerée gaat bij het Hof van Discipline in beroep tegen de uitspraak, laat E. Swaab, voorzitter van de maatschap weten. De uitspraak van de raad ligt gevoelig, onder meer omdat Swaab ten tijde van Hammersteins vertrek deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam was. Zij moest dus toezicht houden op het functioneren van Amsterdamse advocaten.

Een andere bekende compagnon van het kantoor, J. Knipscheer, is lid van de Raad van Discipline in Amsterdam. Die positie lijkt door de uitspraak van zijn Haagse collega's onhoudbaar. Eén van de Boekel-compagnons is R. Schimmelpenninck, curator van Fokker.

Ook tegen De Telegraaf heeft Hammerstein een procedure aanhangig gemaakt. De krant handelde twee jaar geleden onrechtmatig door onnodig krenkende artikelen te plaatsen over zijn arrestatie.

Meer over