Bisschop verbiedt dankdienst voor homopartners

Pastores mogen onder geen enkele voorwaarde dankdiensten houden waarin homoseksuele paren de officiële registratie van hun relatie willen vieren. Ook mogen zij hun kerk of kapel hiervoor niet ter beschikking stellen....

ANP

ROERMOND

Dat heeft bisschop Wiertz van Roermond per brief aan de priesters en diakenen van zijn bisdom laten weten. Hij verwerpt daarin het argument van sommige pastores dat je altijd voor mensen mag bidden of om zegen mag vragen.

De levenswijze van geregistreerde homoseksuele of lesbische paren is 'in strijd met Gods bedoelingen', schrijft Wiertz. 'En men zegent geen ongeordende relaties.'

Danken voor een partnerschapsregistratie is daarom volgens de bisschop in strijd met 'ons geloof' en de leer van de rooms-katholieke kerk. Pastores mogen natuurlijk voor de partners bidden, maar dat moet dan wel een gebed zijn 'dat God hun de genade moge geven om weer volgens Gods bedoelingen te gaan leven'. Dat is niet het gebed waar de pasgeregistreerden om vroegen, erkent Wiertz. Hij keert zich tegen elk gebed dat de schijn van bevestiging aanneemt.

Als de rk-kerk de zegeningen of dankdiensten van homoseksuele partners zou goedkeuren, zou ze de geloofwaardigheid van haar eigen verkondiging ondermijnen, benadrukt de bisschop.

De brief van Wiertz is een reactie op een recente 'mis van dankzegging' voor twee mannen die hun relatie hadden laten registreren. De bisschop had de viering in het Limburgse Nuth tevergeefs geprobeerd te voorkomen.

Meer over