Bisdom weigert eerherstel vrouw na scheiding

Het bisdom in Roermond vindt dat de echtscheidingsprocedure van Conny Heuvelmans uit Echt geheel volgens het rooms-katholieke huwelijksrecht is verlopen....

Van onze correspondent

ROERMOND

De kerk verklaarde het huwelijk van Heuvelmans in 1992 ongeldig omdat de vrouw zou lijden aan 'een ernstige psychopathie'. Zij werd verder omschreven als 'een niet al te intelligente, infantiele neurotische vrouw die niet in staat was de wezenlijke verplichtingen van het huwelijk op zich te nemen'. Die kwalificatie kwam uit een psychiatrisch rapport van een Venlose zenuwarts die dat zonder medeweten van Heuvelmans opstelde.

Heuvelmans ervaart het rapport als zeer grievend en vindt dat de schuld voor de scheiding ten onrechte bij haar is gelegd. De zenuwarts die het rapport in opdracht van de kerkelijke rechtbank schreef, baseerde zich uitsluitend op verklaringen uit een getuigendossier. Vorig jaar veroordeelde het Medisch Tuchtcollege de zenuwarts tot een boete van tweeduizend gulden vanwege haar handelwijze.

Het bisdom zei tijdens de rechtzaak dat iemand die voor de rooms-katholieke kerk trouwt, wordt geacht het kerkelijk huwelijksrecht te kennen. Duidelijk moet zijn dat de kerkelijke rechtbank bij een nietigverklaring van het huwelijk te allen tijde de hulp van een psychiater kan inroepen. De echtelieden in kwestie hoeft daarvoor geen toestemming te worden gevraagd.

Advocaat A. Mulders van Heuvelmans noemde die gang van zaken niet meer van deze tijd. 'De werkwijze is naar naar de huidige maatschappelijke opvattingen onzorgvuldig en hoogst onrechtmatig.'

De advocaat van het bisdom, voormalig CDA-Eerste Kamerlid E. Wagemakers, wierp tegen dat kerkgenootgeschappen worden geregeerd door hun eigen statuten. Om die reden is het volgens hem 'principieel onjuist' dat de burgerlijke rechter zich bemoeit met 'de door r.k.-wereldkerk gehanteerde procedures'.

Wagemakers: 'Dit land kent een scheiding van kerk en staat. De burgerlijke rechter dient daarom zeer terughoudend te zijn in zijn beoordeling over hoe een kerkgenootschap funcioneert.'

Wagemakers wilde niet ingaan op de betrouwbaarheid van de psychiatrische rapportage over Heuvelmans. 'Het is niet aan het bisdom om daarover een oordeel te vellen.' In een vurige pleidooi bleef hij wel lang stilstaan bij de publiciteit die Heuvelmans begin dit jaar bewust heeft gezocht. 'Daardoor zijn de door u zo gewraakte zinsneden in de openbaarheid gekomen. U heeft maximaal de publiciteit gezocht.'

Volgens advocaat Mulders was die actie een laatste poging om het halstarrige bisdom tot rehabilitatie aan te zetten. 'We hebben zelfs een pr-bureau in de arm genomen om alle pers van het lijf te houden.'

Meer over