'Biculturele burger' klinkt minder hard

Den Haag De ChristenUnie rakelt de discussie maar weer eens op: het woord ‘allochtoon’ heeft een negatieve lading en dient uit het Nederlands te verdwijnen....

Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn heeft er een 41 pagina’s dikke notitie over geschreven en concludeert dat het woord ‘allochtoon’ het beste kan worden vervangen door ‘biculturele burger’. Dat woord ‘heeft een verzachtende werking en kan daarom beter worden gebruikt’, meent Ortega, die vijfde staat op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

De ChristenUnie presenteerde de notitie Samen Leven zaterdag. Ook de begrippen ‘inburgeren’ en ‘integratie’ mogen van de ChristenUnie in de prullenbak. ‘Er kleeft te veel de suggestie aan’, zegt Ortega, ‘dat iedereen in Nederland op elkaar moet gaan lijken.’ Integratie is ‘te veel een synoniem van assimilatie.’

De ChristenUnie stelt daarom dat er gewerkt moet worden aan ‘burgerschapsvorming’ in plaats van aan integratie. ‘Burger zijn van deze samenleving. Dat staat dichter bij de mensen en het klinkt veel vriendelijker dan integreren.’

Ortega – zelf van Antilliaanse afkomst – stelde de notitie samen op basis van een reeks ‘huiskamergesprekken’ bij Nederlanders met een Molukse, Marokkaanse, Chinese, Antilliaanse, Surinaamse, Afrikaanse, Turkse en Kaapverdiaanse achtergrond, zowel vluchtelingen en ‘geboren Nederlanders’, christenen en moslims.

Volgens de ChristenUnie moet er in de samenleving plaats zijn voor ‘absorptie van nieuwe gewoonten en gebruiken’ en waardering voor de positieve kanten van een diverse samenleving. Dat is echter alleen mogelijk als de immigratiestromen worden beperkt en gereguleerd, schrijft Ortega: alleen onder voorwaarden krijgt iemand toegang tot Nederland.

Het stuk Samen Leven stelt dat er grenzen zijn aan religieuze vrijheden. Religie en levensbeschouwing mogen volgens de CU onder geen beding een vrijbrief zijn voor dwang (‘geen import van onvrijheid’). Ook pleit Ortega voor verdere verbetering van het vluchtelingenbeleid.

Meer over