Bezuiniging geluidsisolatie wekt woede van gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft scherpe kritiek op het voornemen van minister Pronk van Milieubeheer om 250 miljoen te bezuinigen op geluidsisolatie....

Volgens de VNG maakt die bezuiniging het onmogelijk huizen met een te hoge geluidsbelastig voor het jaar 2010 te saneren, zoals de VNG en het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) zich ten doel hebben gesteld.

Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking, bijna vier miljoen mensen, ondervindt ernstige geluidsoverlast van het wegverkeer. Volgens het ministerie van VROM is verkeersoverlast daarmee de grootste veroorzaker 'verstorende factoren' voor gezondheidsschade.

Negentig- tot honderdduizend woningen komen in aanmerking voor isolatie tegen de toenemende geluidsoverlast van trein- en wegverkeer. Het gaat vooral om huizen binnen de bebouwde kom, die een geluidsproductie van 65 decibel of meer te verduren hebben op plekken waar geen geluidsschermen mogelijk zijn. Daarvan staan ruim 20 duizend woningen langs drukke verkeersaders of langs het spoor.

De totale kosten voor geluidssanering zullen volgens het ministerie en de VNG oplopen tot in de miljarden, omdat gevelisolatie per woning 15- tot 20 duizend gulden kost.

Daarbij komen nog de kosten voor geluidsschermen, -wallen of tunnels. Deze operatie moet in 2010 zijn voltooid, maar dat is door bezuinigingen op geluidsisolatie onhaalbaar geworden, stelt de VNG.

Om de geluidshinder van het verkeer terug te dringen, heeft de overheid de afgelopen jaren veel snelheidsbeperkende maatregelen opgesteld.

Zo werd het aantal elektronische middelen om snelheid te controleren uitgebreid, en zijn de politiecontroles toegenomen. Dat leidde tot een toename van het aantal snelheidsboetes van ruim een miljoen in 1994 tot bijna 3,5 miljoen in het afgelopen jaar.

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) blijkt dat Nederlanders als gevolg van de toegenomen snelheidscontroles steeds langzamer gaan rijden. De gemiddelde snelheid op rijkswegen is afgenomen van 102 kilometer in 1994 tot 98 kilometer in 1997. Daar staat wel tegenover dat het auto- en weggebruik ('verkeersintensiteit') sinds 1994 met ruim 3 procent is toegenomen.

Meer over