'Bewijs' betrokkenheid Cuba bij moord Kennedy

De moord op de Amerikaanse president John F. Kennedy, op 22 november 1963 in Dallas, is geregisseerd door de Cubaanse geheime dienst G2 - mogelijk met medeweten van Fidel Castro....

Het resultaat van zijn inspanningen, de film Rendezvous mit dem Tod,wordt vanavond door de Duitse ARD uitgezonden.

Huismann heeft een aantal vergeten kroongetuigen van het complotgetraceerd. Een van hen is de voormalige G2-agent Oscar Marino. Volgens hemheeft de Sovjet-Russische geheime dienst KGB de Cubanen in contact gebrachtmet Lee Harvey Oswald. 'Die haatte Amerika intens, en had het idee opgevatKennedy te vermoorden', verklaarde Marino. 'Wij hebben hem voor onze eigendoelen gebruikt.'

Nadat Oswald uitvoering had gegeven aan zijn voornemen, stond voor deAmerikanen meteen vast dat de dader op instigatie of medeweten vancommunistisch Cuba had gehandeld. Kennedy's opvolger, Lyndon B. Johnson,was hier zelfs tamelijk openhartig over. 'Kennedy en Castro stonden elkaarnaar het leven', verklaarde hij nuchter. 'Maar Castro was sneller.'

Uit politiek eigenbelang zou de Democraat Johnson echter geenruchtbaarheid aan dit inzicht hebben willen geven. De Amerikanen zouden er,zo vreesde hij, bij de presidentsverkiezingen van 1964 (waarbij Johnsonaantrad tegen de behoudende Barry Goldwater) met een ruk naar rechts ophebben gereageerd. Een onderzoek van de FBI naar de toedracht van de moordwerd derhalve reeds na drie dagen gestaakt. En de onderzoekscommissieWarren legde voor eeuwig de officiële versie vast dat Oswald alleen, enzonder ruggespraak met derden, had gehandeld.

Dat Castro bij het complot betrokken was, wordt met de documentaire vanHuismann een beetje aannemelijker gemaakt, maar kan niet onweerlegbaarworden aangetoond. Kennedy had tijdens zijn korte politieke zegetocht ookin eigen land talrijke vijanden gemaakt: Democratische partijbaronnen,wapenproducenten, vakbondsleiders, maffiosi, hoge militairen, aanhangersvan de rassenscheiding en Cubaanse ballingen, om er maar een paar tenoemen. Bij de dood van de 35ste Amerikaanse president hadden in elk gevalmeer mensen belang dan Castro alleen.

Meer over