Bejaardenoorden kampen met miljoenentekort

De bejaardenoorden hebben dit jaar een financieel tekort van tussen de 250 en 300 miljoen gulden. Dat komt doordat hun inkomsten uit eigen bijdragen van de bewoners lager uitvallen dan de overheid had geraamd, zo blijkt uit cijfers van de Ziekenfondsraad....

Van onze verslaggeefster

DEN HAAG

De verzorgingshuizen zelf zullen geen pijn ondervinden van de verkeerde ramingen. Hun tekort zal worden aangevuld uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten. Het fonds is de belangrijkste financieringsbron voor de bejaardenoorden.

Dat fonds kampt echter, ook los van de financiële perikelen bij de bejaardenoorden, al met een tekort. Volgens een woordvoerder van de Ziekenfondsraad zou een verhoging van de AWBZ met 0,1 procent de problemen kunnen oplossen. Het alternatief is dat het fonds geld gaat lenen op de kapitaalmarkt.

Halverwege dit jaar bleek dat de opbrengst aan eigen bijdragen - geschat op gemiddeld 14.500 gulden per bewoner per jaar - tegenviel. De gemiddelde eigen bijdrage kwam uit op 14 duizend gulden.

Daar kwam nog eens bij dat het aantal bewoners van bejaardenoorden aanzienlijk lager uitviel dan verwacht: geen 114 duizend, maar 103 duizend.

Dat de ramingen er zo ver naast zaten, is ook het gevolg van de nieuwe financieringsystematiek voor bejaardenoorden. Tot begin dit jaar werden ze voor het grootste deel bekostigd uit overheidssubsidies. Bewoners met een eigen vermogen moesten dat grotendeels gebruiken om de pensionprijs te betalen. Pas als het vermogen was 'opgegeten', nam de overheid de kosten voor haar rekening.

Sinds begin dit jaar worden bejaardenoorden op dezelfde manier gefinancierd als de verpleeghuizen. Dat wil zeggen: niet de overheid, maar de AWBZ-kas betaalt. Ouderen die dat kunnen, betalen een eigen bijdrage, maar het vermogen blijft, net als dat van verpleeghuisbewoners, buiten schot.

Hoewel het aantal plaatsen in bejaardenoorden afneemt (ouderen blijven langer thuis wonen) kampt een aantal toch met wachtlijsten. De beddencapaciteit daalt namelijk sneller dan beoogd.

De Tweede Kamer vroeg daarom tijdens de algemene beschouwingen om 90 miljoen gulden extra, teneinde 5000 bedden, die op de nominatie staan te verdwijnen, te behouden.

Het kabinet wil echter 45 miljoen beschikbaar stellen. Op 5 november debatteert de Kamer met staatssecretaris Terpstra van Welzijn over de ouderenzorg. Dan moet blijken of de 45 miljoen die nog nodig is voor de bejaardenoorden elders gevonden kan worden.

Meer over