Asielzoekers nog dit jaar aan de slag

Asielzoekers staan te popelen om aan het werk te gaan. Ze vervelen zich rot. Het zal nog een hele klus zijn om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen....

Als het een beetje meezit, kunnen de eerste asielzoekers nog dit jaar via uitzendbureaus tijdelijk aan de slag. Hoeveel van de 60 duizend asielzoekers in Nederland zo aan het werk kunnen, is onduidelijk. Niemand heeft inzicht in hun opleiding, beroep en beschikbaarheid.

Waarschijnlijk gaat het om hooguit tienduizend mannen en vrouwen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) neemt aan dat vooral asielzoekers tussen 20 en 59 jaar aan de slag kunnen. Dat zijn er 35 duizend. De organisatie mikt samen met de werkgeversvereniging MKB en de Bond van Uitzendbureaus ABU op baantjes in het midden- en kleinbedrijf. Daar is de nood het hoogst.

Het zal een zware klus worden om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Het bedrijfsleven zoekt vooral technisch personeel voor de bouw (mbo-niveau), technische hbo'ers voor accountants- en notariskantoren en commerciële mbo'ers voor de no food-detailhandel.

Wat de asielzoekers te bieden hebben, wordt nog uitgezocht. Maar er zijn al duidelijke indicaties. Een onderzoek in Limburgse asielzoekerscentra wees vorig jaar uit dat 24 procent van de asielzoekers een universitaire- of hbo-studie achter de rug heeft, 40 procent middelbaar onderwijs, 14 procent lager beroepsonderwijs en 15 procent basisonderwijs. 7 Procent heeft geen enkele opleiding genoten.

De ondervraagden hadden relatief veel werkervaring in technische beroepen. Vooral in de metaal (59 procent) en de bouw (24 procent). Volgens het COA is deze steekproef representatief voor alle asielzoekers in Nederland.

Het kan niet anders dan om tijdelijke werkzaamheden gaan, omdat asielzoekers gemiddeld 14 maanden in Nederland verblijven. Er zijn echter ook extreme gevallen van mensen die vijf jaar op een beslissing van justitie wachten. Asielzoekers mogen tot nu toe slechts bij hoge uitzondering voor korte tijd werken. En alleen in de land- en tuinbouw.

De animo voor die baantjes was nooit groot. Bovendien waren de regels en voorschriften zo ingewikkeld, dat menig goedbedoelde poging strandde in de bureaucratie. Op een oproep voor de fruitpluk reageerden onlangs 1200 asielzoekers, uiteindelijk konden er 400 aan de slag.

Het COA verwacht dat de animo voor de uitzendbanen groter zal zijn. Staatssecretaris Cohen van Justitie, de baas van COA, wil niet zover gaan als minister De Vries van Sociale Zaken, die pleitte voor een arbeidsplicht. Maar asielzoekers die werk weigeren, gaan het in hun portemonnee voelen.

De bedrijven waar de asielzoekers gaan werken, betalen normale marktconforme lonen. Hoeveel van het salaris wordt doorgeschoven naar de asielzoeker, bepaalt het COA.

Meer over