Arts zou schuld hebben aan dood Dylan Thomas

Een deze week verschenen biografie over Dylan Thomas geeft nieuw voedsel aan de theorie dat de dood van de schrijver en dichter in 1953 is veroorzaakt door een Amerikaanse arts....

Van onze kunstredactie

LONDEN

Dat staat in het boek The Death of Dylan Thomas van neurochirurg James Neshold en Thomas-biograaf George Tremlett. Zij beweren dat de arts Milton Feltenstein, die naar de hotelkamer van Thomas was geroepen, verzuimd heeft een bloed- en urineonderzoek uit te voeren voordat hij de patiënt een zware cortisone- en morfine-injectie toediende. De dichter raakte in een coma waar hij niet meer uitkwam. Dat coma werd mede veroorzaakt door de suikerziekte van Thomas, waarover Feltenstein niet was ingelicht.

De auteurs beweren dat Feltenstein zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid en misschien zelfs doodslag. Toen de arts door twee jongere collega's werd geconfronteerd met zijn fouten, verscheurde hij de medische documenten waarmee zijn vergissing kon worden aangetoond, aldus Neshold en Tremlett.

Meer over