Amerikanen zien Tripp als wraakzuchtige heks

Ze noemt zich 'een doorsnee Amerikaanse huismoeder'. Linda Tripp, de 48-jarige ambtenaar die de affaire-Lewinsky aan het rollen bracht, vindt dat ze te goeder trouw heeft gehandeld....

OP GELD zou Linda Tripp nooit uit zijn geweest. En wie beweert dat ze de marionet van Republikeinse Clinton-haters is, zit er helemaal naast. 'Mijn enige drijfveer is de waarheid', verkondigde ze eind vorig jaar vroom in The Washington Post.

Sinds Tripp met haar cassettes vol ontboezemingen van Monica Lewinsky naar onderzoeksrechter Starr stapte, zijn spot, hoon en haat haar deel geworden.

Slechts één op de tien Amerikanen vindt haar nog enigszins sympathiek. De rest vindt Tripp een ordinaire roddelaarster of een wraakzuchtige heks die Clinton aan de schandpaal wil nagelen. Sinds Tripp in de publiciteit is, is haar oprechtheid steeds meer in twijfel getrokken.

Toen Tripp nog als secretaresse in het Witte Huis werkte, stelde ze een vriendin, die uitgeefster is, voor een onthullend boek te schrijven over Clintons escapades. Kort daarvoor had zij gezien hoe een voormalige FBI-agent rijk was geworden met een boek waarin hij beweert dat Clinton regelmatig het Witte Huis uitsloop om zich in een hotel met zijn vriendin van de dag te vermaken.

De uitgeefster wilde echter eerst 'bewijzen' hebben voordat Tripp met een voorschot van een half miljoen aan haar Behind Closed Doors: What I Saw Inside the Clinton White House kon beginnen.

Dus begon Tripp, een gescheiden moeder van twee kinderen, opnamen te maken van haar gesprekken met Lewinksy. Op de bandjes vertelt Lewinsky over haar seksuele relatie met de president. Om nog meer details te kunnen vastleggen, liet ze zich op aanraden van Starr met een microfoontje beplakken.

Lewinsky en Tripp leerden elkaar in de zomer van 1996 kennen op het ministerie van Defensie, waar beiden werkten. Lewinsky had een ondergeschikte functie. Tripp organiseerde voor 88 duizend dollar per jaar excursies naar militaire bases voor zakenlieden.

Ze gingen regelmatig met elkaar lunchen en winkelen. Ze schreven elkaar e-mails en geleidelijk aan ging Lewinsky haar vertrouwen. De een was een onervaren ex-stagiaire; de ander had haar moeder kunnen zijn en was gepokt en gemazeld in de Washingtonse politieke jungle.

Lewisky en Tripp hadden iets gemeen: ze hadden allebei gewerkt in het Witte Huis en werden gedumpt op het Pentagon. Tripp werd volgens een van haar ex-collega's 'naar Siberië gestuurd', omdat Clinton de bezem door het ambtenarenapparaat van zijn voorganger Bush wilde halen. Zijn adviseurs beschouwden Tripp als 'een ongeleid projectiel'. Lewinsky werd het Witte Huis uit gemanoeuvreerd omdat Clintons medewerkers vonden dat ze iets te vaak alleen in het gezelschap van Clinton was.

Waarschijnlijk is Linda Tripp een Clinton-hater. Ze zou gefrustreerd zijn geweest, toen ze werd gedegradeerd tot reisleidster. Volgens de tv-zender CNN is ze al lang op zoek naar roem en geld. CNN onthulde dat Tripp in 1992 de bron was van het gerucht dat George Bush een affaire had met een secretaresse.

En volgens Newsweek is zij ook de bron van het verhaal dat Clinton een relatie heeft gehad met Kathleen Willey, een vrijwilligster in zijn verkiezingsteam. Tripp beweerde Willey in november 1993 te hebben betrapt, toen ze met rode wangen, verwarde haren en een halfopen blouse het Oval Office verliet.

Clintons advocaten kregen schoon genoeg van Tripps 'lasterpraat' en dreigden haar te vervolgen. Dat was volgens The Washington Post het signaal voor Tripp om 'bescherming te zoeken'. Ze vreesde dat ze haar baan zou verliezen en voor de rechter moest verschijnen. Om dat te voorkomen stapte ze naar Kenneth Starr, die haar in ruil voor samenwerking en de cassettes immuniteit verleende.

Het rapport van Kenneth Starr laat niet veel heel van het Tripps imago. Starr verdenkt haar ervan valse getuigenverklaringen te hebben afgelegd. Uit het rapport blijkt ook dat Tripp vermoedelijk met negen van de 27 geluidsbandjes heeft geknoeid.

In het rapport wordt Tripp afgeschilderd als de kwade genius achter de onthulling van het schandaal. Lewinsky verklaart onder ede dat Linda Tripp haar het advies gaf de blauwe jurk met sporen van een presidentiële ejaculatie niet naar de stomerij te brengen, maar als bewijsmateriaal te bewaren.

Lewinsky is geheel afgeknapt op de vrouw die ze haar intiemste geheimen toevertrouwde. Toen Lewinsky door het team van Starr werd gevraagd wat ze van haar ex-vriendin vond, was haar antwoord kort en duidelijk: 'Jakkes. Ik haat Linda Tripp.'

Art van Iperen

Meer over