Ambassadeur Trinidad voor kwestie-Bouterse ontboden

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Van Mierlo heeft vrijdagavond de ambassadeur van Trinidad en Tobago ter verantwoording geroepen vanwege de weigering van het land om Desi Bouterse te arresteren....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Vice-premier Dijkstal meent dat dit in strijd is met eerdere toezeggingen van het land. Volgens Dijkstal heeft minister Sorgdrager van Justitie een halfjaar geleden met haar ambtgenoot op Trinidad contact gehad over de kwestie-Bouterse.

Daarbij zou beloofd zijn dat de Surinaamse oud-legerleider, tegen wie een internationaal arrestatiebevel is uitgevaardigd wegens betrokkenheid bij drugssmokkel, bij zijn verschijning op de eilanden zou worden aangehouden. 'We zijn dus verbaasd over de huidige reactie', aldus Dijkstal.

De vice-premier erkent dat Nederland door de affaire gezichtsverlies heeft geleden. Toen duidelijk werd dat Bouterse zich buiten Suriname bevond, kon Justitie echter niet anders dan om zijn uitlevering vragen, zegt hij. 'Dat blijft bij eventuele volgende gelegenheden dus het beleid.'

Minister van Buitenlandse Zaken R. Maraj van Trinidad zei donderdag dat zijn land niet aan het Nederlandse verzoek kan voldoen, omdat er tussen de twee landen geen uitleveringsverdrag bestaat. Volgens deskundigen op het gebied van internationaal recht is dat echter niet nodig.

Trinidad is wel partij bij het VN-verdrag van Wenen. Dat is volgens experts voldoende basis voor arrestatie en uitlevering. Een internationale verplichting brengt de wet echter niet met zich mee.

Aangenomen wordt dat de Surinaamse ambasadeur op Trinidad, mr. H. Naarendorp, de afgelopen maanden het pad voor Bouterse heeft geëffend. Volgens de Surinaamse president Wijdenbosch wordt de oud-legerleider vandaag terugverwacht in Suriname.

Minister Van Mierlo denkt dat regionale solidariteit tussen Trinidad en Suriname de meest waarschijnlijke oorzaak is van het dralen van de regering op het Caribische eiland. Van Mierlo: 'Men beschouwt elkaar als bevriende buurlanden, en dan doe je dit niet zomaar.' Vorig jaar augustus voorzag Van Mierlo soortgelijke problemen met Brazilië, toen Bouterse daar gesignaleerd werd.

Het besluit van Van Mierlo om toen niet om uitlevering te vragen ('wat waarschijnlijk tot gezichtsverlies voor Nederland had geleid'), ontmoette veel kritiek in de Tweede Kamer. Op het incident volgde echter een harde toezegging van Brazilië. Aangenomen wordt dat Van Mierlo nu een soortgelijke reactie van Trinidad zal vragen.

Meer over