column

Als je niet meer weet waarvan je de ander kunt beschuldigen is er microagressie

null Beeld

Minister Van Engelshoven (D66) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft, zo schrijft Scienceguide.nl, een actieplan gepresenteerd voor het hoger onderwijs. Doel is ‘voortgang op het gebied van diversiteit’ te boeken. Voortgang wordt, misschien wel ten onrechte, vrijwel altijd als iets positiefs gezien. Diversiteit is uiteraard prachtig, al is de onderverdeling in mensensoorten die wij in het Westen hanteren wat beperkt.

Interessant vind ik dat de minister, op advies van een commissie, wenst dat hogeronderwijsinstellingen gaan controleren ‘op kunst, namen van gebouwen en foto’s die kunnen zorgen voor microagressie’.

Microagressie, prachtig. Als je niet meer weet waarvan je de ander kunt beschuldigen is er microagressie. ‘Jij noemt dit rouge? Ik noem het microagressie.’

Merk verder op dat van literatuur geen sprake is. De kans dat je in de catacomben van een hogeronderwijsinstelling met een boek wordt geconfronteerd is inderdaad nihil. Kunst wordt daar echter nog weleens aangetroffen en die moet flink worden gecontroleerd. Daarvoor zullen commissarissen worden aangesteld, commissarissen bij wie identiteit en autoriteit samenvallen, maar dat spreekt vanzelf – de ervaringsdeskundige is de enige expert, andere expertise is verdacht en kan microagressie oproepen.

Waarom niet zélf commissaris worden? Ik wil studenten, docenten en ondersteunend personeel oproepen hun hogeronderwijsinstellingen grondig te bestuderen, puur om te onderzoeken wat microagressie oproept. Vergeet niet dat tafels, stoelen, vloerbedekking en tegels eveneens dergelijke agressie kunnen oproepen. Maak foto’s van de objecten (en eventueel ook de mensen) die agressie hebben opgeroepen.

Zelf meen ik dat goede literatuur vrijwel altijd macroagressie heeft opgeroepen en zal oproepen. De hogeronderwijsinstellingen kunnen, voor zover dat nog nodig is, hun bibliotheken zuiveren. We leven in tijden van zuiveringen.

Wie was het ook alweer die zei dat alleen landen zonder cultuur een minister van cultuur hadden? Van Engelshoven tracht te bewijzen dat Nederland bij uitstek zo’n land is.

Meer over