Allemaal winnaars

Lezers van de Volkskrant kiezen deze maand de Nederlander van het jaar 2005. Een dagelijks verslag van het stemverloop. Uitslag: 23 december....

Wat een beetje publiciteit al niet vermag. Anna Visser, dedirectrice van de idealistische omroep Llink, haalde deze dagenhet nieuws met een fikse rel rondom haar en de toezichthouders.Haar dreigende ontslag is geen vrolijke kwestie, maar voor deverkiezing van de Nederlander van het jaar doet het haar positiezichtbaar goed. Gistermiddag - het aantal stemmers is dezevenduizend reeds ver te boven gegaan - was ze een van deweinige stijgers in de ranglijst. Ze wisselde op de 20ste plaatsmet Peter R. de Vries, wiens zorgvuldig georkestreerdepubliciteit omtrent de net aangetroffen AIVD-diskettes op deVolkskrant-lezer kennelijk toch maar weinig indruk maakt.

Andere stijger is Thom de Graaf, op de 38ste plaats, alwaarhij door kiezers geroemd wordt om standvastigheid, consequentieen geloofwaardigheid.

Onverklaarbaarder, aangezien de kandidaat weinig publicitairemiddelen meer ter beschikking staan, is de plotselinge stijgingvan wijlen schilder Constant. Een stemmer nam het voor hem op:'Prachtige kunst, verzet tegen keurslijven. Grandioos. Hoort inde toptien. Hij heeft laten zien dat ook Nederlanders grootskunnen dromen. Een verademing in deze botte, kortzichtigetijden.'

Helemaal onderaan treffen we een voorbeeldig staaltje vanlijstjeslief en -leed: tennismaecenas en 'beleggingsdeskundige' René van den Berg mag zich, al is het in de cel, toch winnaarnoemen: slechts weduwe Rachel Hazes weet de lezer op de 50steplaats met meer weerzin te vervullen dan de Gooisegeldverplaatser. Hij kan het doen met stemverklaringen als'meesteroplichter' en 'klootzak', maar ook: 'Steuntje in de rug;krijgt ie ook eens stemmen.'

Keurige lui, die kiezers.

Jean-Pierre Geelen

Meer over