Air Holland-zaak verplaatst zich naar Brazilië

De rechtszaak tegen de Air Holland-top is geschorst tot volgende week maandag, omdat eerst een belangrijke verdachte in Brazilië moet worden gehoord....

Van onze verslaggever

Iwan G. wordt door justitie gezien als de mogelijke leider vaneen Surinaams-Hindoestaans drugssyndicaat dat Air Hollandgebruikte om miljoenen drugsgeld wit te wassen.

Vandaag vertrekken de advocaten van de verdachten met justitienaar Brazilië, waar ze een middag de tijd krijgen om deverdachte te verhoren. De advocaten, onder wie Bart Nooitgedacht,Cees Korvinus en Jan Boone, maakten maandag voor de rechtbankin Rotterdam bezwaar tegen deze gang van zaken. Ze vinden dietijd veel te kort om Iwan G. goed aan de tand te voelen. Ookmeenden ze dat eerst andere belangrijke getuigen in Engelandmoeten worden gehoord, alvorens het proces zou kunnen wordenvoortgezet.

Meer over