Aanzienlijk minder criminelen in 1997 heengezonden

Het aantal veroordeelden dat naar huis is gestuurd omdat er te weinig plek was in de gevangenis, is in het begin van 1997 aanzienlijk gedaald ten opzichte van voorgaande jaren....

Van onze verslaggever

DEN HAAG

Dat schrijft minister Sorgdrager van Justitie in een brief die vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het aantal heenzendingen is sinds 1991 nog niet zo laag geweest. Zware criminelen zijn niét naar huis gestuurd.

Als de zogeheten 'ruilingen' worden afgetrokken, komt het totaal op 197 heenzendingen. Onder ruiling vallen gevangenen die eerder naar huis zijn gestuurd om plaats te maken voor nieuwe gedetineerden.

Sorgdrager verklaart de forse daling van het aantal heenzendingen uit de vergroting van de celcapaciteit. De afgelopen jaren zijn er zes nieuwe gevangenissen bij gekomen.

Meer over